DACS on the UTNews: interview on internationalization and PhDs

The UT News published this week an article issuing internationalization and PhD students, in particular referring to our group.

Here it is a copy of the article

(original: http://www.utnieuws.utwente.nl/new/?artikel_id=73335).

ONDERZOEKSLANDSCHAP INTERNATIONAAL GEKLEURD

Buitenlandse aio’s (bjina) in de meerderheid

Het aantal internationale promovendi blijft toenemen. Ongeveer de helft van de achthonderd aio's aan de UT is van niet-Nederlandse afkomst. Bij de faculteiten TNW en EWI zijn de buitenlandse promotiestudenten veruit in de meerderheid. Daar zijn zelfs vakgroepen en leerstoelen zonder Nederlandse aio's.

De leerstoel Design and Analysis of Communication Systems (DACS) is sterk internationaal gekleurd. Deze afdeling van EWI bestaat uit acht promovendi en drie postdocs, op één Nederlandse promovendus na allemaal buitenlanders. Ze komen uit Duitsland, België, Italië, Bulgarije, Brazilië, China en Pakistan. `Het percentage buitenlandse promovendi en postdocs neemt behoorlijk toe. Toen ik hier begin jaren negentig nog docent was, had je één of twee mensen in een groep uit het buitenland. Nu zijn dat er veel meer', constateert hoogleraar Boudewijn Haverkort, die aan het hoofd staat van de leerstoel DACS.

Nederlandse techniekstudenten kiezen liever voor een baan in het bedrijfsleven dan een aanstelling als aio. In andere landen hechte jonge mensen meer waarde aan promoveren, denkt Haverkort. `Het merendeel van de promovendi komt uit landen waar het sociaaleconomisch wat minder gaat dan in Nederland. Daar zie je dat het afronden van een technische opleiding de sleutel is tot een hogere status en promoveren helpt om hoger op de maatschappelijke ladder te klimmen.'

Het werven van promovendi gebeurt op verschillende manieren: via de website van de UT, contacten in 3TU-verband en vakverenigingen, maar meestal via zijn eigen internationale netwerk. De hoogleraar kan openstaande vacatures voor aio's moeilijk invullen. `Dan ben je heel blij dat je een subsidie hebt binnengehaald bij NWO voor een nieuw project en dan moet je zwoegen om er iemand bij te vinden. Ik ben de afgelopen maanden erg druk geweest met selectiegesprekken met mogelijke promovendi.' Tot zijn genoegen gaan begin volgend jaar twee Nederlandse aio's aan de slag, die op de UT hun afstudeerproject hebben gedaan. Ook komt er een Braziliaan bij.

Haverkort denkt dat de komst van de Graduate School nog meer buitenlanders zal trekken. `In de Graduate School krijg je twee soorten promovendi: met een aanstelling als aio of met een beurs. Die laatste groep zullen we vooral internationaal gaan werven, omdat Nederlandse studenten na een paar jaar geleefd te hebben van een beurs, wat meer willen verdienen.'

Wie: Anna Sperotto (26)|

Nationaliteit: Italiaanse

Promotie bij: DACS

`Nederlanders zijn directer dan Italianen. Ze zeggen wat ze willen. Studenten voelen zich vrij om te praten met docenten en durven vragen te stellen en hun mening te geven. Ook de hoogleraren zijn toegankelijker dan in Italië. Ik moest mezelf ertoe zetten ook wat directer te worden. Hoewel ik een taalcursus heb gevolgd, spreek ik niet zo goed Nederlands. Dat is meestal niet nodig, omdat iedereen hier Engels kan. Vanwege mijn geringe taalkennis geef ik geen colleges aan bachelorstudenten. Ik begeleid wel een paar studenten en help bij tentamens, maar de meeste tijd steek ik in mijn promotieonderzoek. Dat gaat over all security. Ik probeer een interventie te ontwikkelen die netwerkstoringen kan voorkomen. Geen antivirusprogramma, maar een controle-instrument om het netwerk te checken op mogelijke storingen. Dat is een geschikt onderwerp voor andere promovendi en studenten om na mij voort te zetten. Ik hoop over twee jaar klaar te zijn en daarna een aanstelling te krijgen op een universiteit. Waar weet ik niet, maar ik zou het leuk vinden om in Nederland te blijven.'

Wie: Yimeng Yang (26)

Nationaliteit: Chinese

Promotie bij: DACS

`Mijn toenmalige vriend, die nu mijn man is, studeerde in Nederland en ik ben hem achterna gereisd. Na mijn master elektrotechniek in Delft wilde ik graag promoveren. Mijn begeleider had contacten met de UT en heeft mij aanbevolen. Ik doe onderzoek naar ad hoc netwerken en het gebruik van controlesystemen. Ik ben bij nul begonnen en heb eerst bachelorcolleges gevolgd. Die waren in het Nederlands en daarom lastig te volgen. Toen heb ik privéles in het Engels gekregen. Onze groep is heel internationaal. Van mijn drie kamergenoten is er maar één Nederlands. Het gaat er hier nogal informeel aan toe en daar moest ik wel even aan wennen. Ik ken het niet om een hoogleraar met zijn voornaam aan te spreken. Als in China een hoogleraar je kamer binnenkomt en met je wil praten, moet je gaan staan. Ik weet nog niet wat ik na mijn promotie ga doen. Mijn man werkt in Rotterdam en het zou fijn zijn om beiden in dezelfde stad te werken. Maar onze familie woont in China, dus misschien zijn daar ook mogelijkheden voor ons.'