Zie Evenementen

Pro-U Workshop Wiskunde Voor docenten

OPFRISCURSUS VAKDIDACTIEK WISKUNDE

Tijdens de lerarenopleiding wiskunde krijgen studenten te maken met een verscheidenheid aan vakdidactische theorieën. Vaak worden deze nog redelijk als een "ver van m’n bed"-show ervaren, aangezien de studenten vooral druk zijn met klassenmanagement en basisvaardigheden. Desalniettemin geven deze theorieën een goede basis voor het geven van effectief wiskundeonderwijs. Het doel van deze workshop is derhalve het opfrissen van (of wellicht voor het eerst kennismaken met) toonaangevende vakdidactische theorieën en het direct oefenen van het toepassen hiervan op concrete onderwijssituaties. 

Kortom, wil je een opfriscursus in vakdidactische theorieën om nog beter beslagen ten ijs te komen voor de klas? Meld je dan nu aan! 

LEERDOELEN:

Na deze workshop kan je:

  • De theorie van Richard Skemp (1976) over het verschil tussen instrumenteel begrip (“weten hoe”) en relationeel begrip (“weten hoe en waarom”) toepassen in je dagelijkse onderwijspraktijk. Je kan bewuste afwegingen maken bij het voorbereiden van lessen en leerlingen beter uitleggen wat de voordelen van relationeel begrip zijn;
  • De theorie van Anna Sfard (1991) over het duale karakter van wiskundig begrip (het zien van wiskundige concepten met een operationele kijk of een structurele kijk) toepassen in je dagelijkse onderwijspraktijk. Je kan bij het introduceren van nieuwe concepten beter onderbouwd een volgorde van uitleg kiezen en beter de moeilijkheden die leerlingen ervaren bij het leren van een nieuw concept begrijpen;
  • De theorie van Alan Schoenfeld (2014) over vijf dimensies van goed wiskundeonderwijs toepassen in je dagelijkse onderwijspraktijk. Je kan je eigen onderwijs scoren op deze dimensies en aandachtspunten vinden waarop je onderwijs verbeterd kan worden. 

VOORKENNIS

Voor deze workshop is geen voorkennis vereist; praktijkervaring in het (wiskunde) onderwijs is een pré. 

DATA, AANMELDEN EN KOSTEN

De workshop vindt plaats op maandag 1 april 2019 van 15.00-18.00 uur op de University of Twente. Deelname kost € 95,- per persoon. De aanmelddeadline voor deze workshop is verstreken, u kunt zich niet meer aanmelden voor deze workshop.

Voor vragen kunt u contact opnemen met pro-u@utwente.nl. U kunt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen door u in te schrijven voor de nieuwsbrief.