Tjabele Heier

Zie Evenementen

Studium Generale - Verhitte koppen over het klimaat

De één ontkent de opwarming van onze aarde, de ander vindt dat het de hoogste tijd is het klimaat serieus te nemen. In Nederland daagde Urgenda de Staat voor de rechter omdat die te weinig doet om CO2 te reduceren voor 2020. Met succes. De rechter oordeelde twee maal dat de Staat alle zeilen moet bijzetten om broeikasgassen te verminderen. Nog dit jaar zal de Hoge Raad het eindoordeel vellen. Intussen presenteert Urgenda een 40-puntenplan met concrete acties om natuur en milieu op korte termijn te beschermen. Hoe maken we Nederland meer energieneutraal? Ook de campus van de UT is bezig om te verduurzamen.

Mr. drs. Marjan Minnesma is medeoprichter en directeur van Stichting Urgenda. Zij deed onder meer onderzoek bij het Dutch Research Institute for Transitions (Erasmus Universiteit).

Vrijhof/Amphitheater

 

In het kader van de Week van de Duurzaamheid. De UT organiseert allerlei activiteiten onder de titel Sustain our world. Design your future. Zie: https://www.utwente.nl/sustainability-week