Zie Evenementen

Science Cafe Enschede: Coma Prognose en kwaliteit van leven

Sommige patiënten met ernstig hersenletsel vertonen geen, of maar heel weinig tekenen van bewustzijn. Maar hoe bepaal je wat er werkelijk in de hersenen van zulke patiënten omgaat? Wetenschappers werken aan een nieuwe methode die nauwkeuriger voorspelt of iemand uit een coma zal komen of niet. Deze nieuwe techniek is hoopvol, maar roept ook ethische dilemma’s op.

Willemijn van Erp MSc, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker op het gebied van langdurige bewustzijnsstoornissen bij Radboudumc en de Coma Science Group in Luik, legt uit wat bewustzijn is en wat bewustzijnsstoornissen zoals coma, niet-responsief waaksyndroom en minimaal bewuste toestand precies inhouden.

Dr. Jeannette Hofmeijer als arts-onderzoeker verbonden aan UT en Rijnstate ziekenhuis, vertelt over de praktijk rondom comapatiënten en de rol van EEG’s.

Discussie over ethische en maatschappelijke aspecten met UT-filosofen Mayli Mertens MA en dr. Marianne Boenink

Talkshow host: Dr. Steven Dorrestijn, lector Ethiek en Technologie (Saxion)

 Foto: DeGust