Zie Evenementen

Vierde editie InScience in het teken van Kunstmatige Intelligentie

De vierde editie van InScience staat in het teken van Kunstmatige Intelligentie en de consequenties daarvan voor de samenleving. De beste wetenschapsfilms die het afgelopen jaar wereldwijd zijn verschenen vormen de kern van het programma. Daarmee is InScience een uniek festival in Nederland. InScience, International Science Film Festival, vindt plaats van 7 tot en met 11 november in Nijmegen.

Vanuit de Universiteit Twente is Khiet Truong aanwezig als spreker bij de film ‘More Human Than Human’. Khiet Truong is als assistant professor verbonden aan de groep Human Media Interaction en doet onderzoek naar de automatische analyse van nonverbaal gedrag in mens-mens en mens-machine interactie. Kunnen we sociaal intelligente machines ontwikkelen die automatisch emoties kunnen herkennen in de stem? Waar staan we nu in de ontwikkeling van sociale robots die natuurlijk kunnen communiceren met mensen? Khiet zal een beknopt overzicht geven van het onderzoek naar interactie tussen mens en sociaal intelligente technologie. 

Kunstmatige Intelligentie

Veel wetenschappers beschouwen het als de belangrijkste discussie van deze tijd: de ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie (KI). Maar hoewel ze het daarover eens zijn, liggen de standpunten ver uiteen. Niet alleen verschillen ze wetenschappelijk over wat in de toekomst allemaal mogelijk zal zijn, maar ook verschillen ze in de waardering ervan: van grote ongerustheid tot laaiend optimisme. Over de ontwikkelingen op de langere termijn wordt die verdeeldheid alleen maar groter. Vooral over het perspectief van een Algemene Kunstmatige Intelligentie (AKI): een intelligentie die de menselijke intelligent evenaart of zelfs overstijgt. InScience toont de discussie rond de toepassingen en ontwikkelingen en zoomt in op de kansen, de gevaren en de dilemma’s van de zich exponentieel ontwikkelende technologie.

Programma InScience 2018

InScience vertoont de beste wetenschapsfilms die het afgelopen jaar wereldwijd zijn verschenen, internationale topwetenschappers delen hun nieuwste inzichten en in een uitgebreid educatieprogramma voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs komen filmkunst en wetenschap op inspirerende wijze samen.

Te gast zijn onder andere historicus en filosoof Philipp Blom over de gevolgen van kunstmatige intelligentie en klimaatverandering voor onze democratische samenleving, Max Welling (UvA) over de kracht van zelflerende systemen in combinatie met dataverwerking en Pim Haselager (Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour) over robotica en ethische dilemma’s.

Competitieprogramma

De beste films uit het hoofdprogramma van InScience dingen mee naar de NTR Audience Award. De competitiefilms worden eind september bekend gemaakt. Daarnaast kent InScience een Student Award.

Educatieprogramma

Voor het basis- en voortgezet onderwijs worden speciale wetenschapsfilms geselecteerd en ondersteunende lespakketten ontwikkeld. Ook voor het hoger onderwijs en MBO worden filmvoorstellingen georganiseerd. Tijdens de speciale opening van het juniorprogramma wordt de Klokhuis Wetenschapsprijs uitgereikt.