Zie Evenementen

Promotie Qian Yu

direct capture of Co2 from ambient air using solid sorbents

Voor meer informatie zie de Engelse website.