Evenementen

Smart Citizens Lab: grondwateroverlast

Kunnen technologie en big data bewoners en overheden helpen bij het gezamenlijk aangaan van uitdagingen zoals grondwateroverlast?

In de vorm van een Smart Citizens Lab gaan de gemeente Enschede, Saxion en de Universiteit Twente de uitdaging aan om in nieuwe vormen van burgerparticipatie te komen tot oplossingen voor problemen in de stad. 

Grondwateroverlast

Dit keer staat het thema grondwateroverlast centraal. Op diverse plekken in de stad ervaren Enschedeër overlast van de hoge stand van het grondwater. Kelders en kruipruimtes lopen vol, met niet alleen hinder omdat de ruimte niet meer te gebruiken is, maar ook bijvoorbeeld gezondheidsrisico's als gevolg.

Rol van data en informatie

In deze eerste sessie willen we gezamenlijk onderzoeken welke rol data en informatie van zowel inwoners als professionals kunnen spelen voor het in kaart brengen van de problemen en het voorkomen van problemen.

Deze bijeenkomst maakt deel uit van het Smart Enschede-programma waarin onder andere de gemeente Enschede, Saxion en de Universiteit Twente samenwerken.