In Memoriam Arien Boven

In Memoriam Arien Boven

Op 22 juni is onze studente Arien Boven overleden. Ze was 20 jaar. Arien was sinds eind vorig jaar ongeneeslijk ziek en nu moeten we haar missen.

We hebben Arien leren kennen als een enthousiaste Onderwijskunde student die in september 2012 met haar studie startte. Een student waarvan docenten meteen al zeiden dat ze zonder op te vallen opviel tijdens colleges. Een bijzonder persoon. Ondanks dat ze door haar ziekte niet alle vakken kon afronden bleef ze wel naar de universiteit komen om colleges te volgen en om samen met haar studiegenoten te werken en gezellig samen te zijn.

Wij gedenken Arien met veel bewondering voor haar prachtige persoonlijkheid en haar positieve uitstraling. We wensen haar familie, vrienden en studiegenoten veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

namens de faculteit Gedragswetenschappen,

Petra Fisser, Opleidingsdirecteur Onderwijskunde
Yvonne Luyten-de Thouars, Studieadviseur
Jan Nelissen, Onderwijscoördinator