Study programme pre-master EST 2011-2012

Overzichtvan alle vakken uit het premasterprogramma:

Algemene vakken (40 EC)

- Research methodology

5 EC

- Data analysis & Measurement 1

5 EC

- Data analysis & Measurement 2

5 EC

- Educational design

5 EC

- Design methodology

5 EC

- Academic Writing

5 EC

- Final project

10EC

Domeinspecifieke vakken (20 EC)

- Curriculum theory

4 EC

- Instructional theory

4 EC

- Assessment

4 EC

- Educational Management

4 EC

- HRD fundamentals

4 EC

Totaal

 

60 EC

Een beschrijving van onderstaande vakken kun je vinden in de onderwijscatalogus OSIRIS door de vakcode (staat onder de vaknaam vermeld) of de naam van het vak in te vullen.

Overzicht premasterprogramma studiejaar 2011-2012

Let op: twee instroommomenten: September of februari!

 

Algemene vakken

 

Domeinspecifieke vakken

 

Pre-master’s programme

September enrolment

Autumn Semester (Sep-Jan)

Spring Semester (Feb-Aug)

Quartile 1 (1A)

Quartile 2 (1B)

Quartile 3 (2A)

Quartile 4 (2B)

Data-analysis and measurement 1*

191960550

5EC

Research methodology*

191960510

5EC

Data-analysis and measurement 2 *

191960560

5EC

Final project (pre-M)

191900260

10EC

Educational design

191975010

5EC

Design methodology

191958200

5EC

 

 

Academic writing**

192412240

5EC

 

 

Workshop 4: assessment\

191958360

4EC

Management of education and training

191920160

4EC

Instructional theory

191942080

4EC

HRD fundamentals

191924010

4EC

 

 

Curriculum Theory

191950380

4EC

 

16.5EC

16.5EC

13EC

14EC

33EC

27EC

 

 

 

 

 

February enrolment

Spring Semester (Feb-Aug)

Autumn Semester (Sep-Jan)

Quartile 3 (2A)

Quartile 4 (2B)

Quartile 1 (1A)

Quartile 2 (1B)

Data-analysis and measurement 1* 191960550

5EC

Research methodology*

191960510

5EC

Data-analysis and measurement 2 *

191960560

5EC

Final project (pre-M)

191900260

10EC

Academic writing*

192412240

5EC

Educational design

191975010

5EC

Design methodology

191958200

5EC

Instructional theory

191942080

4EC

HRD fundamentals

191924010

4EC

Workshop 4: assessment\

191958360

4EC

Management of education and training

191920160

4EC

Curriculum Theory

191950380

4EC

 

 

 

15.5EC

11.5EC

14EC

19EC

27EC

33EC

* Note:

Students will take these courses together with students from other pre-M programmes (Psychology and/or Communication studies.

Instroommogelijkheden

Afhankelijk van de vooropleiding is een student rechtstreeks toelaatbaar tot de master, of tot het volledige premasterprogramma of komt hij/zij in aanmerking voor vrijstellingen.

o

Studenten met een diploma van een HBO-bacheloropleiding of HBO-masteropleiding volgen het hele premasterprogramma van 60 EC.

o

Studenten met een WO-diploma van een Alfa of Beta-opleiding volgen het hele premasterprogramma van 60 EC.

à Deze studenten missen doorgaans de noodzakelijke inhoudelijke kennis aangaande Onderwijskunde. Zij volgen daarom ten minste de inhoudelijke oriëntatie van het pre-masterprogramma.

à Daarnaast wordt weliswaar van deze kandidaten verwacht dat zij een wetenschappelijk denk- en onderzoeksniveau hebben, echter niet op sociaalwetenschappelijk terrein. Daarom dienen deze studenten ook de onderzoeksmethodologische vakken te doorlopen, inclusief Academic Writing en de Pre-master Eindopdracht.

o

Studenten met een WO-diploma van een Gamma-opleiding (sociale wetenschappen/gamma-wetenschappen/gedragswetenschappen) volgen een deel van het programma, afhankelijk van de specifieke voorlopleiding, maximaal 30 EC.

à Studenten die van een andere (Nederlandse) universiteit komen en daar een WO bachelor- of masteropleiding in een van de Gamma-disciplines hebben afgerond, worden verondersteld een voldoende onderzoekmatige/ academische basis te hebben. Zij volgen daarom, op basis van eventueel aanwezige domeinspecifieke voorkennis, een programma van maximaal 30 EC (educational design, design methodology, domeinspecifieke vakken).

à Afgestudeerden van een beperkt aantal WO-bachelor- of masteropleidingen (bijvoorbeeld Onderwijskunde of bepaalde afstudeerrichtingen binnen Pedagogische Wetenschappen of Psychologie) volgen een beperkt (of helemaal geen) premasterprogramma. Dit is afhankelijk van de inhoud van de vooropleiding in combinatie met eventuele werkervaring. Studenten die in deze categorie vallen worden daarom van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de studieadviseur Onderwijskunde/EST, mevr. Yvonne Luyten (email: y.c.h.luyten-dethouars@gw.utwente.nl).