Vragen over Osiris?

Beste student,

Het blijkt dat veel studieadviseurs door studenten worden benaderd met vragen omtrent Osiris.

Het is echter de bedoeling dat een student met dergelijk vragen zich meldt bij Student Services (in de Vrijhof). StudentServices@utwente.nl

Wanneer Student Services de vraag niet kan beantwoorden (het kan zijn dat een vraag te opleidingsinhoudelijk is), word je doorgestuurd naar het BOZ van jouw eigen opleiding.

Wij verzoeken je dan ook vriendelijk niet de studieadviseur te benaderen met vragen over Osiris.

Verder is gebleken dat sommige studenten problemen hebben met het intekenen voor vakken of her- tentamens, wat via Osiris moet gebeuren.

Wanneer het een student niet lukt zich in te schrijven voor een vak kan BOZ dit in sommige gevallen wel voor de student doen.  

BOZ-gerelateerde vragen kunnen via mail worden gezonden aan:

boz-owk-ces@utwente.nl of boz-est-ces@utwente.nl

Met vriendeljike groet,

de medewerksters van BOZ-BMS