Welke UT Onderwijssystemen zijn er?

Beste student,

Deze informatie is bedoeld om je wegwijs te maken in de UT onderwijssystemen. In onderstaande tabel staat aangegeven welk systeem je waarvoor gebruikt en waar je deze kan vinden.

Studentenportal

http://my.utwente.nl

·

Rooster

·

Toegang tot alle UT systemen (waaronder e-mail, personen zoeken, evenementenkalender, enz.)

·

Nieuws voor UT-studenten: kijk hier geregeld naar!

·

Onderwijsmededelingen

·

Persoonlijke pagina

Blackboard

http://blackboard.utwente.nl

·

Cursusmededelingen (van docenten)

·

Cursusinformatie (vakinhoudelijke informatie, opdrachten, etc.)

·

Cursusmateriaal

·

Contact met docent

·

Toetsen en deelcijfers

Let op!

·

Als je je voor een vak inschrijft via Osiris, sta je automatisch ook ingeschreven voor dit vak in Blackboard

·

Opdrachten kunnen maar één keer ingeleverd worden in Blackboard

·

Uitgeschreven voor een vak in Osiris? Dan is zelf inschrijven in alleen Blackboard voor dit vak niet mogelijk. De BOZ-Blackboard medewerker kan dit wel voor je doen.

OSIRIS

http://osiris.utwente.nl/student

Handleiding

·

In- en uitschrijven voor cursussen en toetsen en herkansingen

·

Inzien van laatste studieresultaten en -voortgang

·

Bekijken van een algemene beschrijving van cursussen (Onderwijscatalogus)

·

Studiebegeleiding

Let op!

·

In- en uitschrijven voor cursussen (vakken) en toetsen (tentamens) in OSIRIS is verplicht voor deelname.