Osiris (uitleg)

Tentamens

Voor alle tentamenkansen moet je je intekenen via de website van Osiris: www.utwente.nl/osiris. (Indien een vak (tussentijdse) deeltoetsen heeft, verloopt de inschrijving hiervoor veelal via Blackboard.)

Ook kun je via Osiris een tentamenrooster opvragen en een overzicht bekijken van de tentamens waarvoor je al bent ingeschreven. Tentamenzalen staan niet in de roosters vermeld. De zaal kun je minimaal vier dagen voorafgaand aan het tentamen vinden via Osiris. Het intekenen voor deelname aan tentamens via Osiris is verplicht en staat los van het intekenen voor deelname aan vakken. Voor elk tentamen moet apart worden ingetekend. Intekenen kan vanaf vier weken voor het tentamen tot acht werkdagen voor de eerste maandag in de tentamenperiode begint. Wacht niet tot het laatste moment, want na die datum kan niet meer worden ingetekend! Ingetekend zijn betekent recht hebben op deelname aan het tentamen. Voor de studenten die zich hebben ingetekend is geregeld dat er voldoende plaatsen zijn in de tentamenzaal en dat er voldoende exemplaren van het tentamen aanwezig zijn. Als je na de uiterste intekendatum toch wilt deelnemen aan het tentamen kun je je op de dag van het tentamen voor de aanvang melden bij de surveillant in de zaal. De toestemming om deel te nemen is dan echter onzeker. Het hangt af van de vraag of de organisatie, die zich op het aantal ingeschreven deelnemers heeft voorbereid, het opnemen van extra deelnemers toelaat. Dit is ter beoordeling van de surveillant ter plekke.

Voor andere faculteiten gelden andere intekenrichtlijnen, let hier dus op als je een vak bij een andere faculteit volgt.

In Osiris kun je ook overzichten opvragen van bijvoorbeeld al je tentamencijfers of alle cijfers uit een bepaalde fase. Als een tentamen is nagekeken, dan krijg je hier bericht van. Dit kan door middel van een cijferbriefje of via een email. Met Osiris kun je ook als je niet op de faculteit bent kijken welk cijfer je voor een vak hebt gehaald, mits je cijfer door BOZ verwerkt is.

Je kunt inloggen voor Osiris via de mycampus-pagina.

 

Vakinformatie

Vakinformatie vind je op je studentenportal