B2 - Evaluatie (191920170)

Faculteit Gedragswetenschappen

Onderwijskunde /

Educational Science & Technology

Kenmerk: OWK/EST-OSC.11.019

Telefoon: 053 - 489 2516

 

Datum: 13 januari 2011

 

Aan: Studenten OWK

Van: Irene Visscher Voerman (opleidingsdirecteur)

Betreft: Engelstaligheid B2 vak Evaluatie

Email: onderwijscoordinatorowkest@gw.utwente.nl

Beste studenten,

Zoals eerder in dit studiejaar het geval was bij de vakken Organisatiekunde en Onderwijs- & Opleidingsmanagement, zal met ingang van het studiejaar 2010-2011 de voertaal van nog een vak uit de B2 Engels zijn. Het betreft het vak Evaluatie (191920170) in het vierde kwartiel.

Dit komt doordat een aantal internationale studenten dit vak ook moet volgen in het kader van hun Pre-master programma EST. Tegelijkertijd is er geen financiële ruimte om het vak twee keer, zowel Engelstalig als Nederlandstalig, aan te bieden.

We zien hierin voor de reguliere, Nederlandstalige studenten ook voordelen. De Universiteit Twente profileert zich in toenemende mate als een Internationale Universiteit. Engels als voertaal sluit daarbij naadloos aan. Bovendien kun je het zien als een nuttige oefening en voorbereiding op je eventuele Engelstalige masteropleiding of je latere (internationale) werkkring.

Uiteraard willen we dat de inhoud van het vak centraal staat en dat de voertaal voor jullie geen grote belemmeringen of hindernissen oproept. Dit betekent dat docent en studenten samen zorg zullen moeten dragen voor een open sfeer, waarbinnen er van elkaar geen vlekkeloos Engels wordt verwacht en waarin je elkaar met de taal kunt helpen. Bovendien mag je er voor kiezen om de vragen in het tentamen, die in het Engels zullen worden gesteld, wel in het Nederlands te beantwoorden.

We hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben ter voorbereiding op dit vak.

Veel succes!

Vriendelijke groeten,

Dr. Irene Visscher – Voerman (opleidingsdirecteur)

Dhr. Jan Nelissen (onderwijscoördinator)

Drs. Yvonne Luyten – de Thouars (studieadviseur)