Overgangsregeling vak SPA 2010-2011

Overgangsregeling SPA 191912090

In studiejaar 2010/2011 zal de inhoud van het vak worden gewijzigd. Studenten die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen moeten vanaf 2010/2011 het vak met de nieuwe inhoud volgen. Studenten die in studiejaar 2009-2010 al wel hebben meegedaan het examenonderdeel maar dit nog niet met een voldoende hebben afgesloten, krijgen in studiejaar 2010-2011 nog tweemaal de gelegenheid om het vak af te ronden op de oude manier.