B2 - Organisatiekunde (191920130) en Onderwijs- & Opleidingsmanagement (191920160)

Faculteit Gedragswetenschappen

Onderwijskunde /

Educational Science & Technology

Kenmerk: OWK/EST-OSC.10.187

Telefoon: 053 - 489 2516

 

Datum: 30 juni 2010

 

Aan: Studenten OWK

Van: Irene Visscher Voerman (opleidingsdirecteur)

Betreft: Engelstaligheid vakken B2

Email: onderwijscoordinatorowkest@gw.utwente.nl

Beste studenten,

Met ingang van het studiejaar 2010-2011 zal de voertaal van een tweetal vakken uit de B2 (semester 1) Engels zijn. Het betreft de vakken Organisatiekunde (191920130) en Onderwijs- en opleidingsmanagement (191920160).

Dit komt doordat een aantal internationale studenten dit vak ook moeten volgen in het kader van hun Pre-master programma EST of Erasmusuitwisselingsprogramma. Tegelijkertijd is er geen financiële ruimte om het vak twee keer, zowel Engelstalig als Nederlandstalig, aan te bieden.

We zien hierin voor de reguliere, Nederlandstalige studenten ook voordelen. De Universiteit Twente profileert zich in toenemende mate als een Internationale Universiteit. Engels als voertaal sluit daarbij naadloos aan. Bovendien kun je het zien als een nuttige oefening en voorbereiding op je eventuele Engelstalige masteropleiding of je latere (internationale) werkkring.

Uiteraard willen we dat de inhoud van het vak centraal staat en dat de voertaal voor jullie geen grote belemmeringen of hindernissen oproept. Dit betekent dat docenten en studenten samen zorg zullen moeten dragen voor een open sfeer, waarbinnen er van elkaar geen vlekkeloos Engels wordt verwacht en waarin je elkaar met de taal kunt helpen. Bovendien mag je er voor kiezen om de vragen in het tentamen, die in het Engels zullen worden gesteld, wel in het Nederlands te beantwoorden.

We hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben ter voorbereiding op het nieuwe collegejaar.

Veel succes!

Vriendelijke groeten,

Dr. Irene Visscher – Voerman (opleidingsdirecteur)

Martine ter Braack MSc (onderwijscoördinator)

Drs. Yvonne Luyten – de Thouars (studieadviseur)