Overgangsregelingen bachelorcurriculum 2010-2011

Faculteit Gedragswetenschappen

Onderwijskunde /

Educational Science & Technology

Kenmerk: OWK/EST-OSC.10.185

Telefoon: 053 - 489 2516

 

Datum: 24 juni 2010

 

Aan: Studenten OWK

Van: Irene Visscher Voerman (opleidingsdirecteur)

Betreft: Overgangsregeling Curriculumtheorie, Organisatiekunde en HRD theory for practice

Email: onderwijscoordinatorowkest@gw.utwente.nl

Beste studenten,

Met ingang van het studiejaar 2010-2011 zal de inhoud van een aantal vakken uit de opleiding Onderwijskunde wijzigen. Het betreft het vak Curriculumtheorie (191950380) uit de B1, het vak Organisatiekunde (191920130) uit de B2 en het vak HRD theory for practice (1924050) uit de B2. Op deze vakken is de volgende overgangsregeling van toepassing:

Curriculumtheorie

B1

191950380

Dit vak is in 2009/2010 voor het laatst aangeboden in de huidige vorm. In 2010/2011 zal de inhoud van het vak worden gewijzigd. Studenten die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen, moeten vanaf 2010/2011 het vak met de nieuwe inhoud volgen. Studenten die al wel hebben meegedaan aan het examenonderdeel maar dit nog niet met een voldoende hebben afgesloten, krijgen in studiejaar 2010-2011 nog tweemaal de gelegenheid om het vak af te ronden op de oude manier (door middel van een paper).

Organisatiekunde

B2

191920130

Dit vak is in 2009/2010 voor het laatst aangeboden in de huidige vorm. In 2010/2011 zal de inhoud van het vak worden gewijzigd. Studenten die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen, moeten vanaf 2010/2011 het vak met de nieuwe inhoud volgen. Studenten die al wel hebben meegedaan aan het examenonderdeel maar dit nog niet met een voldoende hebben afgesloten, krijgen in studiejaar 2010-2011 nog tweemaal de gelegenheid om het vak af te ronden op de oude manier (door middel van een meerkeuze tentamen gebaseerd op de oude vakinhoud en literatuur).

HRD theory for practice

B2

191924050

Dit vak is in 2009/2010 voor het laatst aangeboden in de huidige vorm. In 2010/2011 zal het tentamen uit het vak verdwijnen. Het paper en de APA toets blijven bestaan.

Studenten die al een voldoende hebben behaald voor het tentamen, maar nog geen voldoende hebben gehaald voor het paper, behouden in studiejaar 2010-2011 de oude eindcijferberekening voor dit vak (20% tentamen, 20% APA toets en 60% paper).

Alle studenten die nog geen voldoende voor het tentamen hebben behaald voor het tentamen stappen automatisch over op de nieuwe variant van dit vak met de volgende eindcijferberekening: 20% APA toets en 80% paper.

Algemeen geldt dat je ervoor kunt kiezen om geen gebruik te maken van de overgangsregeling, maar om over te stappen op de nieuwe variant van het vak. In dat geval dien je dit voor aanvang van het vak bekend te maken bij de docent.

Wij hopen met deze overgangsregeling de wijzigingen zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen. Mocht je onverhoopt toch nog vragen hebben dan kun je je richten tot de studieadviseur.

Vriendelijke groeten,

Dr. Irene Visscher – Voerman (opleidingsdirecteur)

Martine ter Braack MSc (onderwijscoördinator)

Drs. Yvonne Luyten – de Thouars (studieadviseur)