Studieprogramma Bachelor Onderwijskunde 2012-2013

banner

Studieprogramma Bachelor Onderwijskunde 2012-2013

 

Bachelorvakken die in het Engels worden aangeboden, zowel aan bachelor- als aan pre-masterstudenten.

NB:

·

Instructietheorie niet meer Engelstalig

·

Organisatiekunde -> Organisation theory (Engelstalig)

·

Evaluatie -> Evaluation (Engelstalig)

·

Inleiding onderwijskundig ontwerpen -> Educational design (Engelstalig)

·

SPA vervallen -> keuzevak uit andere (PSY, CW, MB?) programma’s)

Propedeuse

Semester 1

Semester 2

Kwartiel 1

Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

Inleiding psychologie

191942060

4EC

Onderwijs- en opleidingskunde

191912140

4EC

 

HRD fundamentals

191924010

4EC

Educational design

191958400

4EC

Instructietheorie

191942080

4EC

Atelier 2: curriculum & instructie

191958310

8EC

Atelier 1: media

191958300

8EC

Curriculum theory

191950380

4EC

 

Academisch schrijven: OWK

191960290

4EC

 

 

Inleiding onderzoeksmethodologie

191962150

4EC

Statistiek 1

191962160

4EC

Dataverzameling OWK

191962210

4EC

Statistiek 2

191962170

4EC

16EC

16EC

12EC

16EC

32EC

28EC

banner

NB:

·

Organisation theory en Evaluation: Engelstalig

·

SPA vervallen -> Keuzevak

Bachelor 2

Semester 1

Semester 2

Kwartiel 1

Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

HRD: theory 4 practice

191924050

4EC

Cognitiewetenschap

191942100

4EC

* Keuzevak

Organisation theory

191920130

4EC

Management of education and training

191920160

4EC

Atelier 4:

assessment

191958360

4EC

 

 

 

Evaluation

191920170

4EC

 

Curriculum, instructie & media: praktijkoriëntatie

191970230

8EC

Atelier 3:

organisatie en management

191958350

2EC 6EC

Statistiek 3

191962200

4EC

Kwalitatief onderzoek voor OWK

191962220

4EC

Onderzoeksatelier:

professionalisering van docenten

191960460

2EC 6EC

16EC

16EC

12EC + ? EC

12EC + ? EC

32EC

24EC + ? EC

* In het 2e semester van de B-2 kiezen OWK studenten 1 van de onderstaande 4 keuzevakken:

Uit het B-PSY curriculum:

·

Sociale psychologie (1929010700) – B-1 vak, 3e kwartiel (5 EC)

·

Ontwikkelingspsychologie (1929020600) – B-1 vak, 4e  kwartiel (5 EC)

·

Leren bij kinderen en adolescenten (192913080) – B-2 vak, 4e kwartiel (5 EC)

[NB: voor dit laatste vak geldt de verplichte voorkennis eis dat het B-OWK B-1 vak Inleiding Psychologie (191942060) succesvol is afgerond]

Uit het B-CW curriculum:

·

(B-1 vak) Sociale psychologie voor managers (201100085) – B-1 vak, 3e kwartiel (4 EC)

Ongewijzigd t.o.v. 2011-2012

Bachelor 3

Semester 1

Semester 2

Kwartiel 1

Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

Vrije keuze ruimte / minor

30EC

Filosofie & reflectie

201000161

4EC

 

Atelier 5: ontwerpopdracht

201000167

8EC

Bacheloropdracht

201000166

18EC

15EC

15EC

15EC

15EC

30EC

30EC