Agreements

Agreements

De wijze waarop meertaligheid binnen de Universiteit Twente formeel wordt ingericht dient nog definitief te worden vastgesteld. Het vertalen van tekst EN-NE en NE-EN is soms aan budgetten/kosten gebonden en soms aan bijvoorbeeld de doelgroep voor wie een publicatie bestemd is. Zo zie je binnen Utwente.nl dat bijvoorbeeld veel van de wetenschapscommunicatie en onderzoekspublicatie uitsluitend in het Engels plaats vind.

Waar komen onze website bezoekers vandaan?

Het volgende overzicht illustreert de internationale afkomst van onze online bezoekers:

Hoe is meertaligheid nu geregeld?

Tot voor kort bestond Utwente.nl alleen uit de websites en portals die over de jaren door de UT en haar organisatieonderdelen zijn ontwikkeld. Hoewel er geen beleidsstukken over meertaligheid zijn gevonden, hebben we door analyse van de bestaande websites en portals kunnen vaststellen hoe het tot dusver geregeld is geweest:

 • alle Faculteit en Instituut websites kennen zowel een EN als een NE variant
 • de meeste Diensten websites kennen een EN en een NE website, voor de diensten waarvoor dit niet het geval was is dit na de lancering van de Portal UT alsnog gerealiseerd;
 • de onafhankelijke UT Nieuws nieuwsvoorziening schrijft voornamelijk in het Nederlands, een uitzondering daargelaten indien het een stuk betreft dat ook voor Engelstaligen interessant zou kunnen zijn;
 • de wervingssites voor Bachelors bestaat alleen uit een Nederlandse en een Duitse variant;
 • de wervingssites voor Masters bestaan uit zowel een Nederlandse als Engelse variant;
 • de webapplicaties onder WebHare en van ICTS zijn qua meertaligheid afhankelijk van de wijze waarop de applicatie is ontwikkeld en de taalkeuze die hierin is gemaakt tijdens de uitrol. Hoewel de meeste in beide varianten voorkomen, zijn er uitzonderingen voor applicaties die alleen lokaal door een beperkte groep worden gebruikt;
 • voor alle specifieke vakgroepen, onderzoeksgroepen of andere publicatie eenheden binnen de UT geldt voorts dat met name de samenstelling van deze groepen bepalend is of de content in het Engels, Nederlands of beide zijn gepubliceerd.

Hoe is dat geregeld met de Portal UT en Index UT?

De Portal UT en Index UT zijn twee platforms van de Universiteit die beide zowel in het Engels als in het Nederlands zijn ontwikkeld. De Portal UT kent hierbij grofweg twee soorten content:

 1. Statische content, denk hierbij aan domein, faculteit, instituut pagina’s en alle navigatie items die op basis van doelgroeponderzoek zijn gedefinieerd. Alle statische content in de Portal UT is tweetalig;
 2. Dynamische content, denk hierbij aan nieuwsberichten, events, coverstories, campagnehomepages en vacatures. Hoewel ook de dynamische content behoort tot de Corporate Communicatie, zien we veelal
 3. De Index UT die alleen navigatie items bevat, is ontwikkeld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. De geïntegreerde zoekfunctie gaat uit van taalonafhankelijkheid, neemt de zoekopdracht als uitgangspunt en geeft resultaten terug die zowel Engelstalig als Nederlandstalig kunnen zijn.

Hoe werkt de meertaligheid in Utwente.nl?

Als een nieuwe bezoeker onze website Utwente.nl bezoekt, detecteert onze site op basis van het IP adres van de bezoekers waar deze het meest waarschijnlijk vandaan komt. Is dat een IP adres in Nederland, dan wordt automatisch de NL site geserveerd. Indien het IP adres zich buiten Nederland bevindt, zal de Engelstalige site worden geserveerd. Indien een gebruiker de taalkeuze zelf verandert, wordt deze keuze doorgaans onthouden (als de browser zo staat ingesteld) in een cookie, en zal bij terugkeer de taalkeuze van voorkeur worden geserveerd. De instellingen van de gebruiker tot slot, die zijn vastgelegd in de Browser voorkeuren, gaan uiteindelijk altijd voor.

Hoe werkt meertaligheid in het systeem?

Omdat de Portal UT als het Digitale Visitekaartje voor de UT wordt gehanteerd en wordt gezien als Corporate Communicatietool, is het belangrijk dat we zowel naar de Nederlands sprekende als de Engels sprekende bezoeker hetzelfde beeld laten zien.

In het Portal UT systeem (Umbraco) is dan ook de voorziening getroffen dat alle statische en dynamische contentsoorten altijd een NE en een EN variant hebben.

Het is dus niet mogelijk een nieuwe pagina te definiëren in de ene taal, zonder dat het systeem diezelfde pagina ook in de andere taal genereert. De verwachting was en is dat de webredactie er voor zorg draagt dat beide talen worden gepubliceerd.

Algemeen advies meertaligheid:

Indien je publiceert vanuit Utwente.nl dan adviseren we je bij de overweging tot meertaligheid de volgende punten te overwegen:

 • Uit oogpunt van goede vindbaarheid voor zoekmachines en uit oogpunt van corporate communicatie en profilering is tweetaligheid NE en EN de meest ideale keuze;
 • Alle content uit de Portal UT, zowel statisch als dynamisch is idealiter tweetalig;
 • De Index UT en alle verwijzingen VOOR en OVER zijn idealiter tweetalig;
 • De Portal UT homepage kent diverse campagne varianten. Indien een specifieke campagne wordt gevoerd bepaalt de Manager Communicatie over tweetaligheid van de campagne;
 • Stem voor bestaande websites en portals de tweetaligheid af met het management of de communicatie adviseur of manager indien je publiceert namens een Faculteit, Instituut of Dienst;
 • Het vertalen van teksten kan kosten met zich mee brengen, check of hiervoor budget beschikbaar is. Vraag je af voor wie de publicatie is bedoeld (doelgroep) en welke ta(a)l(en) spreekt deze?
 • Indien je ondersteuning vanuit de dienst Strategie & Communicatie wenst voor vertaling, neem dan contact op met de Manager Communicatie.

Indien je besluit zelf je tekst te vertalen, dan is het handig je vertaling te laten tegen lezen alvorens je deze puibliceert.