Taiji Tao & QiGong

Binnen de UT kring zijn wij als groepje bezig met “Taiji”, een oude oosterse techniek om bewust te (leren) ontspannen.

Onder leiding van een leraar geven beweging, meditatie en wat Oosterse filosofie handvaten om de dagelijkse westerse hectiek wat beter naast je neer te kunnen leggen.

Het doel is welbevinden en het is een typisch iets waar je uit haalt wat er voor jou in zit.

Geen hoogdravende of zweverige theorieën maar wel praktische zaken voor lichaam en geest, voor iedereen die open staat voor andere inzichten en met een open blik verder wil kijken dan de eigen neus.

Wat je er ook uit haalt, het is in ieder geval een plezierig uurtje ontspanning!

Contact:

Jan Freerk Popma
e-mail: j.f.popma@utwente.nl
telefoon: 053 489 4321

Rob Beltman
e-mail:   r.h.beltman@utwente.nl
telefoon:  053 489 5785

Uitspraken van een paar deelnemers:

De eerste paar lessen heb ik me afgevraagd waar ik mee bezig was en keek een beetje raar tegen de bewegingen aan die we moesten uitvoeren. Langzamerhand, vooral ook na de uitleg van de leraar, begreep ik dat het ging om de aandacht die deze bewegingen van je vragen. Je leert je daar zo op te concentreren dat je de rest van de gedachten opzij zet. Je leert dus ook om te voelen hoe je de bewegingen maakt. Daar zit dan ook het uiteindelijke doel ! Aan de hand van rustige, met aandacht uitvoerende bewegingen, je gedachten opzij zetten en de rust daadwerkelijk ervaren. Dat betekend het voor mij.

Rob

Een paar jaar geleden uit nieuwsgierigheid met iemand mee gegaan om eens te zien wat het was. Na een aantal keren tot de ontdekking gekomen dat je aardig grote blinde vlekken voor je zelf kunt hebben. In het begin stond ik er wat onbeholpen bij maar gaande weg begon het te leven en is er het nodige bij mij los gekomen. In een persoonlijk moeilijke tijd is dit een belangrijk middel geweest te leren rust in mijn hoofd te krijgen. Het is echter niet iets wat je na een paar lessen “door hebt”, het kost enige tijd en geduld om te ervaren dat met oefening rust en balans wel degelijk mogelijk zijn.

Jan Freerk

Les van Paul Grefte op donderdag 12.30 tot 13.30 in Boerderij Bosch.

Paul Grefte

San Qi Dao
(het Pad van Drie energieën)

paulgrefte@sanqidao.n
www.sanqidao.nl

Taiji Tao & QiGong

Taiji Tao is bewegen op een rustige en ontspannen manier zodat lichaam en geest tot rust komen.
De wortels van Taiji Tao en Qi Gong liggen in China.

Je beweegt langzaam waardoor je de bewegingen kunt voelen en beleven. Je richt je aandacht op het bewegen. Hierdoor kun je je hoofd leeg maken.
In de kalme en rustig vloeiende bewegingen van Taiji Tao schuilt veel kracht. De bewegingsvormen van Taiji Tao en QiGong bezitten een dynamische zachtheid en dus geen slapte. Die zachtheid zorgt er voor de dat energie in je lichaam oplaadt en in balans komt. Dit komt je gehele welzijn ten goede, zowel fysiek als mentaal. Na een uurtje Taiji kun je er weer even tegen aan.

Het is een manier van bewegen waarin je tot jezelf en tot rust komt.
Je leert ook hoe je in allerlei omstandigheden kunt ontspannen. Wat je in de lessen leert kun je in het dagelijkse leven toepassen.
Het maakt je wat meer stress-bestendig.

De huidige deelnemers kunnen je vertellen hoe zij het ervaren en wat ze er aan hebben. De groep draait niet voor niets al diverse jaren.

In de lessen gaan we b.v. bezig met:

  • QiGong: bewegingen waarbij de ademhaling een grote rol speelt,
  • Verschillende meditatieve bewegingsvormen zoals: Vijf Elementen Bewegingsvormen, ‘de Tuin van vrede’.
  • Eenvoudige meditatie technieken.

In de lessen zult U met deze namen en bewegingsvormen vertrouwd raken. Voorop staat het plezier hebben in bewegen; je prettig voelen bij het uitvoeren van Taiji Tao. We oefenen zowel staand als zittend.

Ik heb bij verschillende docenten lessen en cursussen gevolgd waardoor ik een evenwichtig en gevarieerd pakket aan Taiji- en QiGong-vormen aan kan bieden.
Inbreng van deelnemers kan mede de inhoud van de lessen bepalen.
De bewegingen / bewegingsvormen kunnen individueel aangepast worden. Je leert ze dan aan te passen aan je eigen ruimte en capaciteiten. Daardoor is Taiji Tao ook met lichamelijke beperkingen (b.v. reuma of een handicap) vaak goed uit te voeren.

Paul Grefte.

logoostgr1