Uitnodiging Algemene Ledenvergadering UT Kring

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de UT-Kring.

Datum: 1 november 2016

Aanvang: Inloop van 12.00 uur – 12.15 uur

Start van de vergadering 12.15 uur.

Er wordt gezorgd voor broodjes, koffie en thee.

Plaats: Boerderij Bosch


Agenda

1Opening

2Mededelingen

3Jaarverslag

4Financieel verslag

5Kascommissie

6Benoeming nieuwe kascommissie

7Dechargeren penningmeester

8Begroting

9Aftreden:

Aftredend: Michiel van Buchem, afgevaardigde GEWIS (herkiesbaar) en

Hannie Rensink, secretaris (herkiesbaar)

10Huishoudelijk Reglement

11Rondvraag

12Sluiting


De financiële stukken kunnen worden ingezien op maandag 17 oktober 2016 van 12.00 tot 14.00 uur in Boerderij Bosch.