See ALV 2011

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering UT-Kring 21 november 2011
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering UT-Kring


Beste leden van de UT-Kring,


Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de UT-Kring.


Datum: Maandag 21 november 2011

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: Boerderij BoschAgenda


1.Opening

2.Notulen ALV 30 november 2010

3.Mededelingen


4.Jaarverslag 2010-2011


5.Nieuwe Subverenigingen

6.Financieel verslag 2010-2011

7.Verslag Kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie


8.Begroting 2010-2011

9.Bestuurswisseling
Niet verkiesbaar: Jolinde Gosseling (commissaris evenementen)

Verkiesbaar: Dinand haverslag (penningmeester)

Voorstel: Joke Meijer (secretariaat)


10.W.v.t.t.k.

11.Rondvraag

12.SluitingHet jaarverslag (volgt in de loop van deze week) en notulen worden via de website beschikbaar gesteld (http://www.utwente.nl/ut-kring/nieuws/alv/ ). Het financieel verslag kan in Boerderij Bosch worden opgehaald van maandag tot en met donderdag van 12.00 – 14.00 uur vanaf 14 november 2011.