Begroting UT-Kring 2009-2010


Aan: ALV

Van: Piet IJgosse


UT KRING BEGROTING 2009-2010 (in hele euro’s)LASTEN


1.Evenementen 11.000

2.Beheerskosten* 32.000
Bestuur en Vergaderkosten 1.000

3.Onvoorzien 1.000

4.Publiciteit 3.000

5.Sport 1.500

6.Subverenigingen 5.500

55.000


BATEN

1.Ut Subsidie 25.000

2.Contributie 11.000

3.UT Catering* 18.000

4.Overig 1.000

55.000Notities:

Ad. 1 Begroot bedrag is gelijk aan begroting 2008-2009

*Ad. 2 Juiste bedrag nog onzeker. Is afhankelijk van de uitkomst van overleg. Hetzelfde geldt voor begrotingspost Baten ad.3 (UT Catering)

Ad. 5 BullUTin

Ad. 6 Stelpost Kersttoernooi

Ad. 7 Stelpost subsidie SubverenigingenEnschede, 9-11-2009