See Elections 2009

University Council (Uraad)

De UR is het centrale medezeggenschapsorgaan van de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. De URaad bestaat uit 18 leden. Negen medewerkers en negen studenten. De URaad oefent invloed uit op het beleid van de UT op centraal niveau.Oscar Bloemen, Bouke de Loos, David Smits, André Veenendaal, Jan van Alsté, Frits Lagendijk, Jacqueline Ribberink, Laura Franco Garcia, Sandra Hackurtz, Mark Franken, Clemens Pouw, Stas Verberkt, Silke Kücking, Jann van Benthem, Peter Prins en Nick Leoné.


Foto: Jan Hesselink, september 2009

CvB en URaad (zonder Marije Telgenkamp, Herman Poorthuis en Jan de Goeijen)