Education

Dynamica (201400264)

Dynamica, 201400264

Sinds september 2013 is het vak Dynamica een onderdeel van de module “Dynamica & Relativiteit (vakcode Dynamica & Relativiteit, 201400264)” in het Twents Onderwijs Model. Deze module wordt gecoördineerd door Michel Duits.

Taal vak
Nederlands

Vakbeschrijving

Het gaat bij dit vak om een inleiding in de mechanica, trillingen en golven. Kinematica. Grondwetten van de dynamica. Relatieve beweging. Impuls en botsingen. Arbeid, kinetische en potentiele energie. Wrijving. Dynamica van een stelsel deeltjes. Rotatie van een vast lichaam, impulsmoment. Gravitatie. Trillingen: kinematica, kracht, energie en dynamica van een harmonische beweging; de mathematische slinger, de fysische slinger, samenstelling van harmonische bewegingen; gedempte en gedwongen trillingen. Golven: wiskundige beschrijving van de golfbeweging in een snaar.

Doel

Gegeven de krachten, de beweging kunnen uitrekenen en vice versa.

Deelnemende opleiding

Technische Natuurkunde (TN)
Fase B1 module 1 4.0 EC

Collegevormen

HC Hoorcollege, WC Werkcollege

Tentamenvormen

Schriftelijk tentamen met gebruik van formuleblad.

Voorkennis

Vectoren: sommatie, inproduct, uitproduct. Integraal rekening

Studiebelasting

4.0 EC

Inlichtingen

Dr. M.H.G. Duits, tel: 053-4893097

Contactpersoon

Dr. M.H.G. Duits, m.h.g.duits@utwente.nl

Docenten

Dr. M.H.G. Duits, Aram Klaassen, Bijoyendra Bera

Studiemateriaal

Physics, Volume 1 (5th edition); David Halliday, Robert Resnick, Kenneth S. Krane, ISBN: 0-471-32057-9, Hardcover, 624 Pages, April 2001, £30.95 / EUR51.10 A Wiley

http://www.wileyeurope.com/cda/product/0,,0471320579,00.html