RNA bescherming

Saskia Lindhoud, Nanobiophysics, Universiteit Twente

In het cytosol zijn veel compartimenten aanwezig, sommige compartimenten worden omgeven door een membraan deze zijn goed gedefinieerd. Er bestaan echter ook compartimenten zonder membraan, dit zijn voornamelijk vloeistofachtige deeltjes ook wel “membrane-less organelles” genoemd. RNA is een belangrijke component van deze druppelachtige fasen.

In dit project gaan we bekijken hoe goed RNA in model druppels beschermd wordt tegen de afbraak door Ribonuclease A. RNA is een negatief geladen molecuul en kan druppels vormen met tegengesteld geladen moleculen (polyelectrolyten en eiwit moleculen). De onderzoeksvraag is:

Hoe goed wordt RNA beschermd tegen afbraak in model druppels en heeft de vorm en de grootte van het positief geladen molecuul invloed op de mate van bescherming?

Om dit te onderzoeken zullen we gebruik maken van een enzymatisch ribonuclease A assay. De mate van bescherming zal onderzocht worden als functie van de pH, zoutconcentratie en mengverhouding RNA: polycation. De volgende polycationen zullen met elkaar vergeleken worden: vertakte polyethylene imine, poly allylamine, spermine/spermidine en lysozym.

Dit project bestaat uit de volgende stappen:

1.

Complexvorming tussen RNA en verschillende polycationen bestuderen.

2.

Opzetten van het enzymatische assay

3.

Systematisch uitvoeren van het assay met de verschillende polycationen als functie van de pH, zoutconcentratie en mengverhouding.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie stuur een email naar:

s.lindhoud@utwente.nl