See Bachelor projects

Axial superresolution on a multi-layer system.

BSc. Axial superresolution on a multilayer system

dr. Christian Blum, Robert Molenaar Nanobiophysics Universiteit Twente.

BSc assignment for a Applied Physics or Nanotechnology student who has affinity to: optics, microscopy, nanotechnology and have Matlab/Python programming skills

Opdracht omschrijving (Dutch)

Afgelopen jaar hebben we een nieuwe 'superresolutie' meetmethode ontwikkeld. Waarbij de axiale resolutie doorgaans word beperkt door de intensiteitsprofeil van het diffractie limiet, meten we nu de levensduur van fluorescente moleculen. Vanuit de literatuur weten we dat deze levensduur sterk veranderd in functie van de afstand t.o.v. een spiegel. In ons laboratorium hebben we een opstelling ontwikkeld, die deze sample/spiegel afstand zeer nauwkeurig kan instellen. Wanneer we de structuur bedekken met een dunne fluorescente laag (8nm) en daarna een 2D scan de levensduur mappen, kunnen we topografische structuren met een resolutie van ~10nm terugrekenen. 

Om deze toepassing te verbeteren willen we deze meetmethode uitbreiden naar complexere multi-lagen. Hiervoor moet de bepaling van de exponentiele levensduur van 1 exponent worden uitgebreid naar twee tot zelfd drie. Je zult de huidige en nieuwe analyse methode implementeren in de opstelling. Daarna aan de hand van bekende samples deze post proccessing methode karakteriseren. Waarna je een nieuw multilayer sample kunt maken en karakteriseren. Waarbij je uiteindelijk laagdiktes en onderlinge afstanden van twee lagen kunt onderscheiden.

Geinteresseerd? Voor meer informatie stuur een email naar:

dagelijkse begeleiding ing. Robert Molenaar email: r.molenaar@utwente.nl

Supervisie dr. Christian Blum email: c.blum@utwente.nl

(dec 2018)

lllustratie: fluorescent molecuul Rh101 op afstand d1 resulteert in een kortere levensduur (groen) dan de d2 (rood) ongeveer 25nm hoger.