Tijdschema verkiezingen Studenten Faculteitsraad TNW 2019

Stembureau TNW

Tijdschema verkiezingen Student en medewerkersleden Faculteitsraad TNW 2019

dinsdag 5 maart

Peildatum ter vaststelling van het kiezersregister

woensdag 7 maart

Vaststellen kiezersregister

woensdag 7 tot dinsdag 14 maart

Kiezersregister ter inzage bij BFD/TNW,

CR 3039. Gelegenheid tot het indienen van verzoeken tot verbetering van het kiezersregister

dinsdag 19 maart

 

Beslissing Stembureau op verzoek om verbetering kiezersregister

dinsdag 19 maart tot dinsdag 26 maart

Aantekenen bezwaar bij Decaan TNW tegen beslissing Stembureau

donderdag 4 april

Beslissing Decaan TNW

woensdag 10 april

Dag kandidaatstelling tot uiterlijk 17:00h

Secretariaat TNW (CR 3037)

Mail: bfd-tnw@utwente.nl

donderdag 11 april

       09.00 uur

Onderzoek kandidatenlijsten door Stembureau.

Betrokkenen van verzuimen schriftelijk in kennis stellen

t/m dinsdag 16 april

Herstel verzuimen kandidatenlijsten

vrijdag 18 april

       09.00 uur

Beslissing Stembureau over geldigheid kandidatenlijsten. Besluit ter inzage op het secretariaat van TNW (CR 3039)

vrijdag 23 april tot maandag 30 april

Aantekenen bezwaar bij Decaan TNW tegen beslissing Stembureau

dinsdag 14 mei

Beslissing Decaan TNW geldigheid kandidatenlijsten

dinsdag 14 mei
      09.00 uur

Vaststellen verzamellijsten door Stembureau (en openbaarmaking op webpagina?)

dinsdag 14 mei

Verzending informatie over de verkiezingen door Stembureau

dinsdag 14 mei

Inleveren informatie door deelnemers t.b.v. applicatie verkiezingen in VUUR

maandag 20 mei


donderdag 23 mei

Verzending 1e oproep om te stemmen


Verzending herinneringsmail

maandag 20 mei vanaf 09.00  uur t/m vrijdag 24 mei tot 12.00 uur

Stemperiode

vrijdag 24 mei

Openbaarmaking verkiezingsuitslag

dinsdag 28 mei t/m dinsdag 4 juni

Aantekenen bezwaar bij Decaan TNW tegen beslissing Stembureau

dinsdag 25 juni

Beslissing Decaan TNW