See TNW-FC

TNW-FC

Are you going to be our new Faculty Council member?

This spring elections will be held for the Faculty Council. The Faculty Council represents both staff and students. It consists of staff members who are elected for two years, and student members, who are elected for one year. The Council gives solicited of unsolicited advice to the dean on all matters relevant for the Faculty, its personnel and/or students.

Word jij ons nieuwe faculteitsraadslid?

Dit voorjaar worden er verkiezingen gehouden voor de faculteitsraad. De Faculteitsraad vertegenwoordigt medewerkers en studenten. De raad bestaat uit een aantal stafleden die worden gekozen voor twee jaar en studenten die worden gekozen voor een jaar. De Faculteitsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de decaan over alle zaken die belangrijk zijn voor de faculteit, de medewerkers en/of de studenten.

More info / Meer info