Oratie H.B.J. Karperien 2013

PLEISTERS PLAKKEN

REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING
VAN HET AMBT VAN HOOGLERAAR

DEVELOPMENTAL BIOENGINEERING

AAN DE FACULTEIT

TECHNISCHE NATUUR WETENSCHAPPEN

VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE

OP DONDERDAG 6 JUNI 2013

DOOR

PROF.DR. MARCEL KARPERIEN