See Assignments

Veranderingen in het EEG als gevolg van SCS

Master opdracht

Introductie

Chronische, perifere pijn kan in het algemeen behandeld worden met medicijnen. Patiënten bij wie medicijnen geen of onvoldoende verlichting van de pijn geven of bij wie ernstige bijwerkingen optreden kunnen behandeld worden met ruggenmergstimulatie.

Ruggenmergstimulatie, of in het Engels spinal cord stimulation (SCS), is een behandeling waarbij zenuwbanen in het ruggenmerg door middel van elektrische pulsen worden gestimuleerd. Door de elektrische stimulatie worden aangename tintelingen opgewekt in de gebieden waar de patiënt de pijn voelt, dit worden paresthesieën genoemd. In de meest optimale situatie overlappen de tintelingen de pijngebieden volledig en wordt er door de patiënt nauwelijks of geen pijn meer waargenomen.

Het exacte werkingsmechanisme van SCS en welke effecten SCS heeft op verschillende gebieden in de hersenen is nog niet bekend. SCS wordt toegepast bij chronische pijn waarvan wel bekend is dat er verschillende centrale processen bij betrokken zijn. Het waarnemen van pijn vindt echter niet plaats in één specifiek hersengebied, maar in een matrix van gebieden: de pijnmatrix

Doel

Het doel van deze Master opdacht is te onderzoeken of het mogelijk is met behulp van EEG-metingen meer inzicht te krijgen in de werking van het centrale pijnsysteem en de mogelijke beïnvloeding van dit systeem. Hiervoor moet in ieder geval onderzocht worden welke veranderingen in het EEG plaatsvinden als gevolg van (chronische) pijn en als gevolg van SCS.

Uitvoering

Wanneer kennis genomen is van literatuur over de pijnmatrix, SCS en EEG zullen hypotheses opgesteld moeten worden. Om deze hypotheses te testen is al wat EEG data beschikbaar van mensen met en zonder chronische pijn. Daarnaast kunnen nieuwe EEG metingen gedaan worden bij gezonde proefpersonen en bij patiënten met een ruggenmergstimulator. Data zal geanalyseerd moeten worden met behulp van matlab.

Begeleider

klinisch neurofysioloog (MST en TG) Prof.dr.ir. M.J.A.M. van Putten

Literatuur suggesties

  • Seifert E & Maihöfner, Central mechanisms of experimental and chronic neuropathic pain, Cell.Mol. Life.Sci 66 (2009) 375-390
  • Tracey I & Mantyh PW, The cerebral signature for pain perception and its modulation, Neuron 55 (2007) 377-391
  • Ohara PT, Vit JP & Jasmin L, Cortical modulation of pain, Cell.Mol. Life.Sci 62 (2005) 44-52
  • Tracey I, Imaging pain, Br. J. Anaesth. 101 (2008) 32-39