See Assignments

The predictive value of transcutaneous VagusNerve Stimulation for effect of an implanted VNS system in epilepsy patients

The predictive value of transcutaneous Vagus Nerve Stimulation for effect of an implanted VNS system in epilepsy patients

Masteropdracht (BMT, TG, TN)

Onderzoek:

Nervus vagus stimulatie (VNS) is een vorm van neurostimulatie die toegepast wordt voor de behandeling van patiënten met moeilijk te behandelen epilepsie. Helaas leidt implantatie van een VNS systeem niet altijd tot een positief resultaat. Op het moment wordt op de lange termijn bij ongeveer een derde van de patiënten een vermindering in het aantal epileptische aanvallen van meer dan 50% bereikt. Ondanks dat het aantal VNS implantaties over de jaren is toegenomen, is het werkingsmechanisme van VNS nog steeds grotendeels onbekend. Hierdoor is het rendement van de behandeling gelijk gebleven en is het nog altijd niet goed mogelijk te voorspellen welke patiënten baat zullen hebben bij implantatie van een VNS systeem en welke patienten beter een onnodige operatie bespaard had kunnen blijven

In deze studie zal gekeken worden of het succes van behandeling met een geïmplanteerd systeem voor VNS voorspeld kan worden met behulp van een nieuwe behandelingsmethode waarbij geen stimulator geimplanteerd wordt, maar de nervus vagus van buiten het lichaam wordt gestimuleerd: transcutane VNS (tVNS).

Een aantal biomarkers (zoals EEG karakteristieken, corticale exciteerbaarheid, cytokines) lijkt een relatie te hebben met het succes van VNS. Door het combineren van verschillende nieuwe, niet- of minimaal invasieve meetmethodes zoals langdurige thuis-EEG metingen, transcraniele magneto-stimulatie en bloedonderzoeken kunnen we patiënten zowel voorafgaand aan de behandeling, als tijdens een periode met tVNS en een periode met VNS monitoren. Hierbij zal worden gekeken naar het effect van beide vormen van stimulatie op de epileptische aanvallen, op de corticale activiteit en exciteerbaarheid, op de kwaliteit van leven en naar de bijwerkingen.

Het uiteindelijke doel is om de effecten en werkingsmechanismen van VNS en tVNS inzichtelijk te maken, zodat VNS zo effectief mogelijk ingezet kan worden en epilepsiepatiënten beter op maat gemaakte zorg geboden kan worden.

Voor meer informatie:

Dr.ir. C.C. (Cecile) de Vos, klinisch fysicus
Neurochirurgie en Klinische Neurofysiologie, Medisch Spectrum Twente (MST),
Clinical Neurophysiology group, MIRA institute, Universiteit Twente (UT).

Telefoon: 053-487 2802
E-mail: c.devos@mst.nl