Education

Bachelor

Courses

HET URO-GENITALE SYSTEEM (TG)

Het blok urogenitaal systeem is opgebouwd uit en wordt gegeven in de volgorde van 3 vakinhoudelijke thema’s, te weten morfologie en pathologie, fysiologie en pathofysiologie en techniek. Hierin zullen verschillende organen van het urogenitaal systeem (nier, prostaat, blaas) de revue passeren. De bouw van het urogenitaal systeem is alleen te begrijpen vanuit een grondige kennis van de embryologie. Functioneel kan het urogenitale stelsel in twee totaal verschillende systemen worden verdeeld: Het uropoetische stelsel en het genitale stelsel. Embryologisch en anatomisch gezien staan beide systemen nauw met elkaar in verband. Daarom wordt in dit blok de embryologie als basis genomen, waarna de anatomie van het urogenitale systeem aan bod komt. De preparaten en foto’s aanwezig in de snijzaal staan hierbij weer centraal in het anatomie onderwijs.

Cursus: 193304002
Aanvangsblok: 1B
Docenten: prof.dr. D.Stamatialis

DE MAAKBARE MENS - CONSTRUEREN MET MOLECULEN (BMT)

Students address the following project question: "Describe the necessary conditions/requirements to achieve a material suitable for implantation or use in the human body." They employ the knowledge from the courses, as well as literature study and practicals.

Cursus: 201100172
Aanvangsblok: 1A
Docenten: dr.ir. J.M.J. Paulusse

MODULE 1 - BOUWSTENEN VAN DE MENS (TG)

At the end of the module students can:
Anatomy and Imaging Techniques

  • Explain the anatomy and physiology of the breast, pelvis and abdomen
  • Interprete an image of the human body, made with imaging techniques

Cursus: 201300130
Aanvangsblok: 1A
Docenten: dr.A.A. Poot

TECHNOLOGIE VAN WEEFSELHERSTEL

Het onderzoek in de Strategic Research Orientation (SRO) Tissue Regeneration van het MIRA Instituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde richt zich op het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe strategieën om schade aan menslelijk weefsel te herstellen. Kenmerkend hierbij is het combineren van biologische kennis van he tt e herstellen weefsel met technologie om het herstelproces te bevorderen, met name in de vorm van biomaterialen. hierbij zijn microfabricage, rapid prototyping en (polymeer) chemie technologieën die de onderzoeker de hulpmiddelen geeft om biologische processen te beïnvloeden. Het onderwijs in dit blok is erop gericht om de studenten inzicht te geven hoe de technische mogelijkheden vertaald kunnen worden naar nieuwe methoden die leiden tot weefselherstel.

Cursus: 201300187
Aanvangsblok: 2A
Docenten: prof.dr. D.W. Grijpma; dr.ir. J.M.J. Paulusse; dr. J. Prakash

TRANSPORT PHENOMENA IN BIOLOGICAL SYSTEMS

The human body is a complex system characterized by chemical reactions and by the transport of mass, momentum, en energy. Knowledge of these processes is essential for studying biological function and for developing medical solutions.

Cursus: 201400375
Aanvangsblok: 1B
Docenten: prof.dr. D. Stamatialis