Technical Medicine

Summer school patiëntveiligheid en technologie

Goede gezondheidszorg wordt gedefinieerd als adequate, veilige en betaalbare zorg. De inzet van technologie daarbij is onmisbaar geworden. De komst van technologie brengt echter naast mogelijkheden voor de patiënten ook risico’s met zich mee. Beoordelen of de zorg en het gebruik van technologie in de zorg veilig zijn is lastig, omdat de expertise hiervoor vaak ontbreekt. Tijdens de summer school ‘patiëntveiligheid en technologie’ leren studenten, postdocs, (co)assistenten en artsen daarom een methode om naar zorg te kijken vanuit het perspectief patiëntveiligheid. Op basis van eigen casussen leren zij veiligheidsproblemen uit de klinische praktijk goed te analyseren en bij te dragen aan een oplossing.

De grootste oorzaak van onveilige situaties is gebrek aan communicatie en gebrek aan transparantie in de taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen. Zo worden de meeste risico’s van de inzet van technologie in de zorg niet zozeer veroorzaakt door defecten in apparatuur, maar door verkeerd gebruik van deze apparatuur. Het voorkomen van vermijdbare fouten rond het gebruik van technologie in de zorg, kreeg daarom de laatste jaren veel aandacht. Niet voor niets verschuift de focus in het ‘convenant medische technologie’ van veiligheidsnormen naar het veilig gebruik van technologie. Elk ziekenhuis is verplicht om te voorzien in scholing op dit gebied. Een betere samenwerking tussen technici (die de apparatuur ontwikkelen en beheren), artsen en andere medewerkers in de zorg (die de apparatuur gebruiken) en beleidsmakers draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid in de gezondheidszorg.

Tijdens de summer school werken de deelnemers actief aan het vergroten van hun eigen competenties en het vinden van de beste benadering voor het oplossen van zelf ingebrachte veiligheidsproblemen uit de praktijk van het ziekenhuis. Elke morgen delen diverse experts hun visie en hun aanpak op dit thema. Deelnemers uit verschillende disciplines werken in de middag samen om de mee gebrachte problematiek te analyseren en te leren om met behulp van de toepassing van de visie en aanpak van de expert oplossingen te ontwerpen, die realistisch en implementeerbaar zijn.

Voor wie

Masterstudenten en postdocs geneeskunde, technische geneeskunde en biomedische technologie en (co)assistenten.

Waar

Campus Universiteit Twente, Enschede.

Kosten
€ 450,- (incl. lunches en 3 diners)

Masterstudenten UT en RUG worden gesubsidieerd door de UT/RUG en betalen € 200,-

Wanneer

De summer school is uitgesteld en wordt op een later moment weer aangeboden. Heb je belangstelling voor de summer school? Geef dan je gegevens door via TGtnw@utwente.nl dan ontvang je bericht wanneer er meer bekend is over het vervolg.