Courses

Mini-Symposium patiëntveiligheid en technologie

Patiëntveiligheid en technologie:
Een actueel thema dat aansluit bij de verplichting van ziekenhuizen om de patiëntveiligheid rondom de toepassing van technologie te optimaliseren.

Mini-symposium 
Woensdag 21 maart 2018

Doelgroep

Bachelor- en masterstudenten: Geneeskunde (RUG), Technische Geneeskunde (UT), Biomedical Engineering (UT, RUG), Bewegingswetenschappen (RUG), Gezondheidswetenschappen (UT).

Patiëntveiligheid en technologie

Zonder technologie is de moderne gezondheidszorg niet meer uitvoerbaar, maar dit heeft naast vele nieuwe mogelijkheden voor de patiënt ook risico’s met zich meegebracht. Gebleken is dat de risico’s niet zozeer worden bepaald door defecten in apparatuur, maar veelal door verkeerd gebruik van deze apparatuur. Het voorkomen van vermijdbare fouten rondom het gebruik van technologie in de gezondheidszorg heeft daarom de laatste jaren veel aandacht gekregen. Het laatste convenant medische technologie verlegt niet voor niets de focus van veiligheidsnormen naar veilig gebruik van technologie. Elk ziekenhuis krijgt de verplichting te zorgen voor scholing op dit gebied.

Een betere samenwerking tussen technici die apparatuur ontwikkelen en beheren, technisch geneeskundigen, artsen, beweging wetenschappers  en andere medewerkers in de gezondheidszorg die de apparatuur gebruiken en beleidsmakers zal sterk bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van het gebruik van technische apparatuur in de gezondheidszorg. Een betere samenwerking wordt bevorderd door inzicht in elkaars perspectief en in professionals handvatten bieden om op een systematische wijze procedures te analyseren en oplossingen te genereren.

Doel van de dag

De deelnemer heeft na afloop van het symposium kennis gemaakt met factoren die patiënt(on) veiligheid bepalen. Aan de hand van een casus en een prisma-analyse-methodiek heeft de student geoefend met het analyseren van een probleemsituatie en mogelijke oplossingen aangedragen.

Deze oplossingen zijn gepresenteerd in een simulatie bijeenkomst van de Centrale Commissie Incident Meldingen, zodat de student zich bewust wordt van de manier waarop de gezondheidszorg kan worden verbeterd.

Opzet van het programma


Tijd

Onderwerp

Docent

09:00

- Introductie van de dag
- Wat is patiënt-veiligheid? Begrijpen en leren van fouten

- Human factors. Begrijpen en managen van klinische risico’s.

Heleen Miedema

Bart Verkerke


10:00

Koffiepauze


10:10

Presentatie van de prisma-analyse

Jitze Medema

11:00

Koffiepauze


11:10

Presentatie van twee casussen van een incident waarbij technologie een rol speelt

Riemer Slart / Jeroen op den Akker

Michael Lansbergen

11:40

In groepen met behulp van de prisma-analyse-methodiek de casus van keuze analyseren

Riemer Slart

Jitze Medema

Michael Lansbergen

12:30

Lunch


13:15

Implementatie/borgen van verbetertrajecten in het ziekenhuis

Michael Lansbergen  

14:00

In groepen met behulp van de prisma-analyse-methodiek de casus van keuze van oplossingen voorzien

Riemer Slart / Jeroen op den Akker

Jitze Medema

Michael Lansbergen

15:00

Theepauze


15:10

Voorzitter CIM bespreekt in een simulatiesessie de beide casussen aan de hand van de presentaties van drie groepen

Stella Meijer
(voorzitter Commissie Incident Meldingen / CIM-UMCG)

16:00

Evaluatie en uitreiking certificaten


16:15

Einde


Verdere informatie en aanmelding

Deelnemers: ongeveer 30 - 50
Locatie en accommodatie: faculteit Geneeskunde, Groningen.
Voertaal: Nederlands
Kosten: geen entreegeld
Aanmelding: voor 1 maart 2018 via het aanmeldformulier hieronder

Ontwikkelaars van de cursus

Heleen Miedema, opleidingsdirecteur Technische Geneeskunde, Biomedische Technologie en Gezondheidswetenschappen UT
Ineke ten Dam, opleidingsmanager Technische Geneeskunde UT
Bart Verkerke, coördinator Opleiding Biomedical Engineering RUG en hoogleraar Biomedische productontwikkeling, RUG/UT
Riemer Slart, nucleair geneeskundige UMCG, hoogleraar Moleculaire Beeldvorming UT
Ineke Molenaar, emeritus hoogleraar Medisch Onderwijs, RUG/UMCG