Courses

Basic Skills Laparoscopic Interventions

TOELICHTING

De basiscursus laparoscopische handelingen heeft als doel de cursist inzicht te geven in de eigen capaciteit en leervermogen in het gebruik van het laparoscopisch instrumentarium. Onderdeel hiervan is het vergroten van de bekwaamheid van de cursist in het omgaan met laparoscopisch gereedschap en het leren laparoscopisch hechten.

Na afloop van de basiscursus laparoscopische handelingen beschikt de cursist over:

  • Inzicht in zijn/haar visueel ruimtelijk voorstellingsvermogen
  • Inzicht in het eigen vermogen op het gebied van navigatie, positionering en manipulatie met laparoscopisch instrumentarium
  • Inzicht in het eigen vermogen op het gebied van laparoscopisch hechten
  • Basisvaardigheid in het gebruik van het laparoscopisch instrumentarium

De cursus wordt gevolgd in het Experimental Centre for Technical Medicine (ECTM). Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde medisch apparatuur: de laparoscopiesimulatoren LapSIM en ProMIS.

OPZET VAN DE CURSUS

De cursus bestaat uit:

  • Cognitieve vaardigheidstest van 1 uur
  • Laparoscopische basisvaardigheden: 6 sessies van 45 minuten
  • Laparoscopisch hechten: 6 sessies van 45 minuten
  • Eindtoets

Voorafgaand aan de training wordt per individu een cognitieve vaardigheidstest afgenomen, waarmee het visueel-ruimtelijk voorstellingsvermogen wordt gemeten.

Het praktische deel van de cursus wordt individueel uitgevoerd. De sessies, waarin zowel basisvaardigheden als hechten worden getraind vinden steeds direct na elkaar plaats in blokken van 1,5 uur. Na afloop van elke sessie ziet de cursist een analyse van alle handelingen en een score in welke mate deze optimaal zijn. Hierdoor krijgt men inzicht in het eigen vermogen en progressie, zodat men gericht kan werken aan de verbetering van het eigen handelen.

Aan het einde van de cursus wordt vastgesteld hoe u heeft gescoord ten opzichte van gevalideerde expert performance waarden. Bij een voldoende prestatie ontvangt u het certificaat “Basisvaardigheid Laparoscopische Chirurgie”.

DOELGROEPEN

Chirurgen, gynaecologen en urologen in opleiding

AANMELDING EN OVERIGE INFORMATIE

Het inschrijfformulier vindt u hier. Bij aanmelding dient u een indicatie te geven van de gewenste startdatum. De cursus coördinator zal vervolgens contact met u opnemen om een individuele planning samen te stellen. De sessies kunnen zowel overdag als ’s avonds ingepland worden.

Wilt u nog meer weten? Vul dan dit formulier in zodat wij contact met u kunnen opnemen