CASH-3 Vasculair

Globale opzet CASH-3 Vasculair

In de komende vijf jaar zal de CASH-3-vasculair in haar volle omvang door de COV in nauwe samenwerking met de CASH commissie van het concilium chirurgicum en het ECTM van de Universiteit Twente worden ontwikkeld. De globale opzet is dat tijdens de jaarlijkse tweedaagse CASH-3-vasculair “keylectures” verzorgd worden door gerenommeerde vaatchirurgen en dat per vasculair SCHERP thema werkstations worden ingericht (7 in totaal). Daarnaast wordt de AIOS in de gelegenheid gesteld om zich tijdens pauzeblokken op endovasculaire simulatoren voor te bereiden op de endovasculaire skills die getoetst worden. Aan elk werkstation zijn één of meerdere vaatchirurg-opleider(s) gekoppeld. Zij zijn als lid van de COV gemandateerd voor het bepalen van de vasculaire inhoud van het werkstation. Uiteindelijk zal elke AIOS-differentiatie vaatchirurgie alle zeven thematische werkstations binnen het 5e en 6e jaar minimaal eenmaal met goed gevolg moeten hebben doorlopen.