See Courses - Vascular

Stenotisch en Aneurysmatisch Vaatlijden

Voor het behandelen van afwijkingen aan het arteriële vaatstelsel wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van endovasculaire interventietechnieken. De resultaten van deze technieken zijn erg goed en de ingrepen zijn minder belastend voor de patiënt.Simulatie endovasculair

DOEL

Door de technische ontwikkelingen op het gebied van diagnostische apparatuur (Duplex, CTA en MRA) en beschikbare interventiematerialen is het mogelijk steeds complexere interventietechnieken bij arterieel vaatlijden uit te voeren. Het doel van de cursus ‘Stenotisch en Aneurysmatisch vaatlijden’ is de cursist in korte tijd te bekwamen in de juiste keuze van interventiematerialen, de werkwijze en het toepassen hiervan bij endovasculaire interventies. Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van simulatoren en flowmodellen in een veilige leeromgeving.

CURSUSOPZET EN WERKWIJZE

De cursus bestaat uit 2 afzonderlijke modules van elk 1 dag met tussenpozen van ongeveer 4 weken.

  • Module: Stenotisch vaatlijden.
  • Module: Aneurysmatisch vaatlijden, embolisaties en EVAR.

De cursus wordt gegeven in kleine groepen (maximaal 9 personen) en hebben een zeer interactief karakter waarbij hands-on-training centraal staat. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van state of the art endovasculaire simulatoren, flowmodellen en overige leermiddelen. Door intensieve begeleiding en een focus op één op één feedback is het uiteindelijke leerrendement zeer hoog.

  • Aftrapsessies met presentaties door specialisten uit het werkveld.
  • Intensieve hands-on training van interventietechnieken op simulatoren.
  • De cursus is objectief en volledig onafhankelijk van de industrie.
  • U bent na de cursus sneller en breder inzetbaar in de dagelijkse klinische praktijk.
  • De reacties van cursisten die u voor gingen zijn zeer positief!

Naast het volgen van de gehele cursus ‘Stenotisch en Aneurismatisch vaatlijden’ is het ook mogelijk om deel te nemen aan de afzonderlijke modules.

VOOR WIE?

Deze cursus is bedoeld voor vaatchirurgen en interventieradiologen in opleiding. Voor de AIOS vaatchirurgie is deze cursus een uitstekende voorbereiding op de CASH-3 Vasculair.
De cursus wordt georganiseerd door de afdeling Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente.

AANMELDING EN OVERIGE INFORMATIE