Samenstelling Opleidingscommissie (OLC)

Samenstelling Opleidingscommissie (OLC) per 1 september 2022

Docentleden

M.P. Mulder (Marijn)

Docent-lid

C.D. Lammertink - Spenkelink (Cindy)

Docent-lid

Dr. A.Witteveen (Annemieke)

Docent-lid (tijdelijke vervanging Dr. Erik Groot Jebbink)

Dr. J. de Jong (Jasper)

Docent-lid

S. van der Veen (Sabine)

Docent-lid - voorzitter

Studentleden

Fenna Heijbroek

Bachelor 1 - student-lid  

Marlijn Wolken

Bachelor 2 - student-lid

Simon Veld

Bachelor 3 - student-lid

Nicolien Heikens (MII-M2)

Master MII - student-lid - (vice-voorzitter)

Evi Dirks (M2-MSS)

Master MSS - student-lid

Toehoorders

Dagmar Schouteten

SVC-bachelor

Daan Imholz

SVC-master

Lid van de BEX (wordt gerouleerd)  

Toehoorder BEX-TG

Michelle Buijs

Toehoorder Onderwijscommissie Paradoks

Marith Sinnema

Notulist

W. Bolster (BOZ-TG) (Wendy)

Voorbereiding OLC

A.D. Kamphuis (Selma)

Secretaris