See Opleidingscommissie (OLC)

Samenstelling Opleidingscommissie (OLC)

Samenstelling Opleidingscommissie (OLC) per 1 september 2018

Dr.ir. A.M. Leferink

Voorzitter

Drs. B.J.C.C. Hessink-Sweep

Lid

Dr. E. Groot Jebbink, MSc.

Lid

Vacature

Lid

Nick Rolleman (M1 - MSS)

Student-lid/ Vice-voorzitter

Jelbrich Sieswerda (M1 - MII)  

Student-lid

Johanneke ten Broeke (B3)

Student-lid

Nicolien Heikens (B2)

Student-lid

Kevin Klein Gunnewiek

Student-toehoorder SVC Bachelor

Heleen van den Nieuwenhof

Student-toehoorder SVC Master

Koen van der Veen

Student-toehoorder

Paradoks Onderwijscommissaris


ToehoorderNan Lubbers (sa)

Notulist

Wendy Bolster (BOZ-TG)

Voorbereiding OLC