Jaarcyclus 2022-2023

Periode

Activiteit

September

- Opstart (OLD uitnodigen)

- Jaarverslag

- Jaarplanning

Oktober

-  Semesterverslag master SVC

-  Jaarverslag Bachelor SVC

-  Klachtenregeling

-  Kwaliteitszorg Handboek

- Update werkgroepen WSV-funds (kleinschalig onderwijs)

Januari

-  B, M en pre-master curriculum volgend collegejaar

-  Jaarevaluatie incl. rendementen

- OLC Meerjarenplan

Maart

-  Semesterverslag master SVC

-  Huishoudelijk Reglement

- Update werkgroepen WSV-funds (student coaching)

April

-OER B en M concept

Mei

- OER Bachelor en Master definitief advies

- Update werkgroepen WSV-gelden (professional identity)

Juni

-  Afronding jaar

-  Evaluatie OLC jaar

-  (her)Benoeming leden

- Vergaderschema

Terugkerend agendapunt:
Mededelingen van de SVC