Opleidingscommissie (OLC)

Jaarcyclus 2016-2017

Periode

Activiteit

September

Opstart (OLD uitnodigen

Jaarverslag

Oktober

B, M en pre-master curriculum volgend collegejaar

Jaarevaluatie incl. rendementen

Bespreking module 4/8/12

Januari

Klachtenregeling

Kwaliteitszorg Handboek

Bespreking module 1/5/9

Maart

Huishoudelijk Reglement

Mei

OER B en M

Bespreking module 2/6/10

Juni

(her)benoeming leden

vergaderschema

Bespreking module 3/7/11