Opleidingscommissie (OLC)

Jaarcyclus 2017-2018

Periode

Activiteit

September

- Opstart (OLD uitnodigen)

- Jaarverslag


Oktober

- Bespreking module 4/8/12

- KwaliteitszorgHandboek inclusief de Klachtenregeling


Januari

- Bespreking module 1/5/9

- Studentenjaarevaluatieen Opleidingsrendementen (i.a.v. OLM en Curriculum Coördinator)

- B, M en pre-master curriculum volgend collegejaar


Maart

- Huishoudelijk Reglement

- Vergaderschema


Mei

- Bespreking module 2/6/10

- OER Bachelor en Master


Juni

- Bespreking module 3/7/11

- (Her)benoemingleden