Periode

Activiteit

September

- Opstart (OLD uitnodigen)

- Jaarverslag


Oktober

- Bespreking module 4/8/12

- Bespreking mastervakken K4

- Kwaliteitszorg Handboek 
- Klachtenregeling


Januari

- Bespreking module 1/5/9

- Bespreking mastervakken K1

- Jaarevaluatie en Opleidingsrendementen
  (i.a.v. OLD en Curriculum Coördinator)

- B, M en pre-master curriculum volgend collegejaar


Maart

- Huishoudelijk Reglement

- Evaluatie M2 en M3


Mei

- Bespreking module 2/6/10

- Bespreking mastervakken K2
- OER Bachelor en Master


Juni

- Bespreking module 3/7/11

- Bespreking mastervakken K3

- (Her)benoemingleden
- Vergaderschema

Terugkerend agendapunt:
Mededelingen uit de Evaluatiecommissie