Meerjarenplanning OLC (v.a. januari 2020)

Meerjarenplanning OLC TG. (versie 1.1, 7-1-2020)

Tijdsplanning

Ambities

Activiteiten

 

Voor wanneer willen wij ons doel bereiken?

Wat willen wij bereiken?

Met welke activiteiten willen wij ons doel bereiken?

Borg-, checkpunten, evaluatie

Collegejaar 2019-2020

1. Verbeteren van de continuïteit binnen de OLC

1.1 Aanmaken van een overdrachtsbestand. Met concrete adviezen over: hoe bereid je een vergadering voor, hoe schrijf je een advies etc.

1.2 Aan de start van het collegejaar een OLC training inplannen

1.3 ‘reclame’ teksten ontwerpen om studenten te motiveren voor de OLC

1.4 Het jaarverslag afronden aan het eind van het academisch jaar, dit dient als introductie document voor het nieuwe jaar. Om de werklast te verminderen schrijven we gedurende het jaar aan het jaarverslag.

 

 

2. Communicatie met andere commissies en organen verbeteren: FR; OLD; SVC; Docenten; Studenten

2.1 Training volgen om dit goed op te kunnen pakken.

2.2 evalueren van onze huidige communicatielijnen en hierop een actieplan ontwikkelen.

 

 

3. Aandacht voor de gang van zaken in de Master TM.

·         Proces rondom stages in kaart brengen, waar liggen verbeterpunten?

·         Beoordelingsproces van M2 en M3 ophelderen en advies uitbrengen over verbeterpunten

·         Toevoeging vanuit master SVC intensiveren

·         In kaart brengen hoe de I van Interventions aandacht krijgt binnen de mastertrack MII

3.1 Evaluaties van de stages opvragen en bespreken. Op basis hiervan proces rondom masterstages in kaart brengen.

3.2 Aanstellen 2 extra leden (student uit de master, docent uit de track MSS) om ook de mankracht te hebben om de master onder de loep te nemen.

3.3 Monitoren van de studiedruk in de master

3.4 Plan en advies opstellen om de kwaliteit van de begeleiding van de stages te verbeteren.

 

Tijdsplanning

Ambities

Activiteiten

 

Voor wanneer willen wij ons doel bereiken?

Wat willen wij bereiken?

Met welke activiteiten willen wij ons doel bereiken?

Borg-, checkpunten, evaluatie

 

4. Meer aandacht voor docentbelangen bij het opstellen van adviezen.

4.1 Bij het afgeven van adviezen expliciet rekening houden met het docentperspectief. Algemeen zal een standaard lijst ontworpen worden waarmee rekening gehouden moet worden bij het afgeven van een advies.

 

 

5. Kwaliteit beoordeling+ feedback

5.1 Toehoorders BEX+MEX benaderen voor agendapunten

 

 

6. Het curriculum op een hoger niveau gaan beoordelen. Niet op het niveau van vakken, maar op leerlijn niveau.

6.1 Leerlijnen opvragen en deze evalueren op het moment dat ze in het curriculum afgerond worden. De leerlijnen leggen naast de evaluaties van de modules.

 

 

7. Studenten moeten individuele feedback krijgen op projectverslagen.

7.1 Plan opstellen over hoe dit bereikt kan worden, dit omzetten in een advies. Best practice voorbeelden betrekken?