Organization

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie heeft tot taak:

  • advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding.
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling.
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de opleidingsdirecteur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Goedgekeurde notulen van de OLC-bijeenkomsten zijn op te vragen bij de griffier BOZ-TG. BOZ-TG-CES@utwente.nl

Mocht je interesse hebben in de taken en activiteiten van de OLC neem dan contact op met: Nick Eleveld (vice-voorzitter). Email: n.eleveld@student.utwente.nl.