See Organization

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De commissie heeft voorts:

  • instemmingsrecht ten aanzien van enkele delen van de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding
  • als taak het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  • adviesrecht ten aanzien van de overige delen van de onderwijs- en examenregeling waarvoor geen instemmingsrecht bestaat
  • als taak het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen aan het bestuur van de opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding

Goedgekeurde notulen van de OLC-bijeenkomsten zijn op te vragen bij de griffier BOZ-TG. BOZ-TG-CES@utwente.nl

Mocht je interesse hebben in de taken en activiteiten van de OLC stuur dan een mail naar: boz-tg-ces@utwente.nl