See Master Examencommissie (MEX)

Vergaderschema MEX 2020 - 2021

2020

vergaderdatum

deadline indienen verzoek

8 oktober

24 september

2021

7 januari

24 december

1 april

18 maart

8 juli

24 juni

Extra vergaderingen:
17 september 2020: beleidsvraagstukken
19 november 2020:  jaarevaluatie in het kader van borging toetsing
20 mei 2021:            beleidsvraagstukken

Vergaderdag: Donderdag
Locatie: TL of online 
Tijdstip: 9.00 – 10.30 uur (tenzij anders vermeld)

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de web applicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering ontvangen zijn door BOZ-TG.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.