Master Examencommissie (MEX)

Vergaderschema MEX 2016 - 2017

2016

1 september 2016 (10-11.30 uur, beleidsvraagstukken)

6 oktober 2016


2017

12 januari 2017

6 april 2017

6 juli 2017


Extra vergadering- jaarevaluatie in het kader van borging toetsing

24 november 2016 van 12.00 – 13.30 uur

Vergaderdag: Donderdag

Locatie: Noordhorst 117

Tijdstip: 9.30 – 10.30 uur (tenzij anders vermeld)
Correspondentie aan de MEX sturen naar: BOZ-TG

Email: BOZ-TG-CES@utwente.nl