Master Examencommissie (MEX)

Vergaderschema MEX 2018 - 2019

2018

13 september 2018 (10.00 - 11.30 uur, beleidsvraagstukken)
4 oktober 2018

2019
10 januari 2019
4 april 2019
23 mei 2019 (9.00- 10.30 uur, beleidsvraagstukken) 
2 juli 2019

Extra vergadering- Jaarevaluatie in het kader van borging toetsing
22 november 2018 van 12.00 – 13.30 uur

Vergaderdag: Donderdag
Locatie: Noordhorst 117 (tenzij anders vermeld) 
Tijdstip: 9.00 – 10.30 uur (tenzij anders vermeld)

Correspondentie aan de MEX sturen naar: BOZ-TG

Email: BOZ-TG-CES@utwente.nl

Verzoeken aan de Examencommissie moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering worden ingediend bij BOZ-TG.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.