See Master Examencommissie (MEX)

Vergaderschema MEX 2018 - 2019

2018

vergaderdatum

deadline indienen verzoek

4 oktober

20 september

2019

10 januari

20 december

4 april

21 maart

2 juli

18 juni

Extra vergaderingen:
13 september 2018: 10.00 - 11.30 uur, beleidsvraagstukken
17 januari 2019: 12.00 – 13.30 uur- jaarevaluatie in het kader van borging toetsing
23 mei 2019: 9.00- 10.30 uur, beleidsvraagstukken

Vergaderdag: Donderdag
Locatie: Noordhorst 117 (tenzij anders vermeld) 
Tijdstip: 9.00 – 10.30 uur (tenzij anders vermeld)

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de web applicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering ontvangen zijn door BOZ-TG.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.