Master Examencommissie (MEX)

Vergaderschema MEX 2017 - 2018

2017

7 september 2017 (10-11.30 uur, beleidsvraagstukken)
5 oktober 2017

2018
11 januari 2018
5 april 2018
31 mei 2018 (9.00- 10.30 uur, beleidsvraagstukken) 
12 juli 2018

Extra vergadering- Jaarevaluatie in het kader van borging toetsing
23 november 2017 van 12.00 – 13.30 uur

Vergaderdag: Donderdag
Locatie: Noordhorst 117 (tenzij anders vermeld) 
Tijdstip: 9.00 – 10.30 uur (tenzij anders vermeld)

Correspondentie aan de MEX sturen naar: BOZ-TG

Email: BOZ-TG-CES@utwente.nl

Verzoeken aan de Examencommissie moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering worden ingediend bij BOZ-TG.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.