Jaarcyclus MEX:Periode

Activiteit

1

Januari


- In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 maart

- Instroom M3


2

April

- Doorstroom klinische stages M2 start 1 juni

- Instroom M3

- Bekijken eventuele bijstelling OER- Regels van Examencie

- Concept vergaderschema

- HHR en rooster van aftreden


3

Juli

- In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 september

- Instroom M1 start september

- Instroom M3

- Check tentamenresultaten die komen te vervallen in nieuwe collegejaar


4

Oktober

- In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 december

- Instroom M3

- Beoordeling lijst keuzevakken

- Vaststellen examinatoren

- Voorbespreking Toetsbeleid (alleen voor voorzitter samen met opleidingsmanager en ab actis) na afloop van vergadering


5

November

-Jaarevaluatie Toetsbeleid