Jaarcyclus MEX:


Periode

Activiteit

Januari


- In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 maart

- Instroom M3


April

- Doorstroom klinische stages M2 start 1 juni

- Instroom M3

- Bekijken eventuele bijstelling OER- Regels van Examencie

- Vaststellen vergaderschema

- HHR en rooster van aftreden


Juli

- In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 september

- Instroom M1 start september

- Instroom M3

- Check geldigheidsduur klinische stages


Oktober

- In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 december

- Instroom M3

- Beoordeling lijst keuzevakken

- Vaststellen examinatoren

- Voorbespreking Toetsbeleid (alleen voor voorzitter samen met opleidingsmanager en ab actis) na afloop van vergadering


November

-Jaarevaluatie Toetsbeleid