Jaarcyclus MEX:Periode

Activiteit

1

Januari


-In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 maart

-Instroom M3

2

April

-Doorstroom klinische stages M2 start 1 juni

-Instroom M3

-Bekijken eventuele bijstelling OER

-Concept vergaderschema

-HHR en rooster van aftreden

3

Juli

-In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 september

-Instroom M1 start september

-Instroom M3

-Check tentamenresultaten die komen te vervallen in nieuwe collegejaar

4

Oktober

-In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 december

-Instroom M3

-Beoordeling lijst keuzevakken

-Vaststellen examinatoren

-Voorbespreking Toetsbeleid (alleen voor voorzitter samen met opleidingsmanager en ab actis) na afloop van vergadering

5

November

-Jaarevaluatie Toetsbeleid