Vergaderschema MEX 2021 - 2022

2021

vergaderdatum

deadline indienen verzoek

7 oktober

23 september

2022

13 januari

24 december

7 april

24 maart

19 mei

5 mei

7 juli

23 juni

Extra vergaderingen:

16 september 2021:  beleidsvraagstukken

18 november 2021:   jaarevaluatie in het kader van borging toetsing

17 februari 2022:       beleidsvraagstukken

Vergaderdag: Donderdag
Locatie: TL of online 
Tijdstip: 11.00 – 12.30 uur (tenzij anders vermeld)

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de web applicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering ontvangen zijn door BOZ-TG.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.