Vergaderschema MEX en Planning M2 TG-schappen 2022-2023

Planning M2 TG-schappen

Acties

cursus 2022-12

cursus 2023-03

cursus 2023-06

cursus 2023-09

Inschrijving cursus en opdracht

05.09 (wk 36/37/38)

05.12 - 01.01 (wk 49/50/51/52)

06.03 - 19.03 (wk 10/11)

12.06 - 25.06 (wk 24/25)

MEX

06.10.2022 (wk 40)

12.01.2023 (wk 2)

06.04.2023 (wk 14)

06.07.2023 (wk 27)

Melding aan de studenten door BOZ

10.10.2022 (wk 41)

16.01.2023 (wk 3)

11.04.2023 (wk 15)

10.07.2023 (wk 28)


Plaatsingsberichten versturen

11.10.2022 (wk 41)

17.01.2023 (wk 3)

13.04.2023 (wk 15)

11.07.2023 (wk 28)

Vanaf 1 januari 2023 zal de MEX strikter omgaan met deadlines voor het indienen van een verzoek. Verzoeken die later dan de genoemde deadlines binnenkomen zullen pas worden behandeld in de eerstvolgende vergadering.

2022

vergaderdatum

deadline indienen verzoek

15 september

1 september

6 oktober 

22 september

3 november

20 oktober

2023

12 januari

23 december

16 februari

2 februari

6 april

23 maart

11 mei

27 april

6 juli

22 juni

Vergaderdag: Donderdag
Locatie: TL of online 
Tijdstip: 11.00 – 12.30 uur (tenzij anders vermeld)

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de web applicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering ontvangen zijn door BOZ-TG. 

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.