Jaarcyclus

Jaarcyclus MEX

Periode

Activiteit

September

-        Beleidsvergadering

-        Bespreking geselecteerde onderdelen uit 2e semester ikv borging toetsen

Oktober

-        In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 december

-        Instroom M3

-        Beoordeling lijst keuzevakken

-        Aanwijzen examinatoren

-        Inventarisatie punten te bespreken tijdens Jaarevaluatie Toetsbeleid in november

November

-        Jaarevaluatie Toetsbeleid incl. bespreking opleidingscijfers voorgaand collegejaar

Januari

 

-        In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 maart

-        Instroom M3

April

-        Doorstroom klinische stages M2 start 1 juni

-        Instroom M3

-        Regels van de Examencommissie

-        Vaststellen vergaderschema volgend collegejaar + herbenoeming examencommissieleden

-        HHR en rooster van aftreden

-        Vaststellen te bespreken selectie van onderdelen uit 1e semester tbv beleidsvergadering mei

Mei

-        Beleidsvergadering

-        Bespreking geselecteerde onderdelen uit 1e semester ikv borging toetsen

Juli

-        In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 september

-        Instroom M1 start september

-        Instroom M3

-        Check geldigheidsduur klinische stages

-        Vaststellen te bespreken selectie van onderdelen uit 2e semester tbv beleidsvergadering september