2020

vergaderdatum

deadline indienen verzoek

17 september

3 september

2021

vergaderdatum

deadline indienen verzoek

21 januari  

7 januari

9 maart

23 februari

10 juni

27 mei

16 september

2 september

Extra vergaderingen:
27 oktober 2020 - Toetsborging MOD 12
10 november 2020 van 09.00 - 12.00 uur: Jaarevaluatie i.k.v toetsbeleid
21 januari 2021 - Toetsborging MOD 5 (voor of na reguliere vergadering)
15 april 2021 - Toetsborging MOD 10
10 juni 2021 - Toetsborging MOD 3

Vergaderdag: dinsdag of donderdag.
Locatie: TL of online
Tijdstip: 10:00 – 12:00 (tenzij anders vermeld) 

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de web applicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering ontvangen zijn door BOZ-TG.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.