2019

vergaderdatum

deadline indienen verzoek

19 september

5 september

2020

vergaderdatum

deadline indienen verzoek

23 januari  

9 januari

10 maart

25 februari

11 juni

28 mei

17 september

3 september

Extra vergaderingen:
29 oktober 2019 - Toetsborging MOD 4
12 november 2019 van 09.00 - 12.00 uur: Jaarevaluatie i.k.v toetsbeleid
23 januari 2020 - Toetsborging MOD 9 (voor of na reguliere vergadering)
15 april 2020 - Toetsborging MOD 2
11 juni 2020 - Toetsborging MOD 7

Vergaderdag: dinsdag of donderdag.
Locatie: TL
Tijdstip: 10:00 – 12:00 (tenzij anders vermeld) 

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de web applicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering ontvangen zijn door BOZ-TG.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.