2018

vergaderdatum

deadline indienen verzoek

20 september

6 september

2019

vergaderdatum

deadline indienen verzoek

24 januari 2019 (9.00 - 11.00 uur)

10 januari

12 maart

26 februari

13 juni

30 mei

19 september

5 september

Extra vergaderingen:
13 november 2018 - Toetsborging MOD 8
24 januari 2019 van 11.00 – 13.30 uur: Jaarevaluatie i.k.v. toetsbeleid + Toetsborging MOD 1
april 2019 - Toetsborging MOD 6
juni 2019 - Toetsborging MOD 11

Vergaderdag: dinsdag of donderdag.
Locatie: Noordhorst 117
Tijdstip: 10:00 – 12:00 (tenzij anders vermeld) 

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de web applicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering ontvangen zijn door BOZ-TG.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.