Bachelor Examencommissie (BEX)

Vergaderschema BEX 2017 - 2018

2017

21 september 2017

2018
25 januari 2018
08 maart 2018
14 juni 2018
20 september 2018

Extra vergadering:
09 november 2017 van 09.00 – 12.00 uur: Jaarevaluatie i.k.v. toetsbeleid

Vergaderdag: dinsdag of donderdag.
Locatie: Noordhorst 117
Tijdstip: 10:00 – 12:00 (tenzij anders vermeld)

Correspondentie aan de BEX sturen naar: BOZ-TG

Email: BOZ-TG-CES@utwente.nl

Verzoeken aan de Examencommissie moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering worden ingediend bij BOZ-TG.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.