Bachelor Examencommissie (BEX)

Vergaderschema BEX 2016 - 2017

2016


22 september 20162017


26 januari 2017

14 maart 2017

13 juni 2017

21 september 2017Extra vergadering:


10 november 2016 van 09.00 – 12.00 uur: Jaarevaluatie i.k.v. toetsbeleid
Vergaderdag: dinsdag of donderdag.

Locatie: Noordhorst 117

Tijdstip: 10:00 – 12:00 (tenzij anders vermeld)Correspondentie aan de BEX sturen naar: BOZ-TG

Email: BOZ-TG-CES@utwente.nl


Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.